torsdag, 24 august 2017
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

UNICEF advarer mot økende bruk av barn som menneskelige bomber i det nordøstlige Nigeria

UNICEF advarer mot økende bruk av barn som menneskelige bomber i det nordøstlige Nigeria

23. august 2017 – FNs barnefond UNICEF advarer om en urovekkende økning i grusom og kalkulert bruk av barn, særlig jenter, som menneskelige bomber i det nordøstlige Nigeria.«Siden starten av januar 2017 har 83 barn blitt brukt som såkalte menneskelige bomber. 55 av disse var jenter, og de fleste under... Les mer

"Jeg har alltid visst at det var hjelpearbeider jeg skulle bli"

19. august 2017 – I dag markerer vi verdens humanitære dag. Årets tema er #NotATarget, hvor det legges vekt på at sivile og hjelpearbeidere aldri er å betrakte som legitime... Les mer

FN-eksperter: EU forsøker å flytte sin grense til Libya

FN-eksperter: EU forsøker å flytte sin grense til Libya

18. august 2017 – To menneskerettighetseksperter fra FN har uttrykt dyp bekymring over Europakommisjonens plan om å innføre politiske tiltak som sannsynligvis bare vil føre til enda flere drukningsdødsfall i... Les mer

Eksperter advarer om økende rasisme i USA

Eksperter advarer om økende rasisme i USA

16. august 2017 – I kjølvannet av demonstrasjonene og voldshandlingene i Charlottesville, Virginia, advarer nå FNs menneskerettighetseksperter* om det de beskriver som en økende grad av rasisme og fremmedfrykt i... Les mer

Sommerferien er høysesong for kvinnelig kjønnslemlestelse

Sommerferien er høysesong for kvinnelig kjønnslemlestelse

14.august 2017 – Juli, august og september er høysesong for kvinnelig kjønnslemlestelse, FGM (Female Genital Mutilation). Skolefri betyr at jenter rundt om i verden har tid og anledning til å... Les mer

Nye alternativer forandrer hverdagen for menneskesmuglere

Nye alternativer forandrer hverdagen for menneskesmuglere

10. august 2017 – Byen Agadez i Niger har i århundrer vært å regne som et knutepunkt for handel med varer som gull og salt, og har senere blitt en... Les mer

På tross av fremskritt gjenstår fremdeles store utfordringer for verdens urfolk

På tross av fremskritt gjenstår fremdeles store utfordringer for verdens urfolk

8. august 2017 – Urfolk står i dag overfor enda større utfordringer og rettighetsbrudd enn de gjorde for ti år siden. Rasisme, diskriminering og ulik tilgang til grunnleggende tjenester, inkludert... Les mer

Stående politikapasitet fyller et kritisk behov i fredsoperasjoner, understreker avtroppende sjef, Maria Appelblom

Stående politikapasitet fyller et kritisk behov i fredsoperasjoner, understreker avtroppende sjef, Maria Appelblom

3. august 2017 – I løpet av de siste ti årene har De forente nasjoners stående politikapasitet SPC, innenfor UNPOL, dekket et kritisk behov i globale fredsoperasjoner gjennom å bistå med... Les mer

Utdanning er kritisk for å forhindre ungdomsgraviditet, understreker FN

Utdanning er kritisk for å forhindre ungdomsgraviditet, understreker FN

4 August 2017 – Det er mindre sannsynlig at jenter med høyere nivå av utdanning har tidlige eller utilsiktede graviditeter. Graviditet og fødselskomplikasjoner er den nest største dødsårsaken blant jenter... Les mer

Den 19. august er det verdens humanitære dag. Sivile og hjelpearbeidere er ikke legitime mål i konflikt. #NotATarget


Nordic Newsletter 253x60 banner SV NO 

Motta vårt månedlige nyhetsbrev

Banner
Banner
Banner