onsdag, 26 november 2014
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Informasjon om FN

banneraboutun.jpg

FN (de Forente Nasjoner) er en unik organisasjon. Den består av uavhengige stater som har sluttet seg sammen for å arbeide for fred på jorda og økonomiske og sosiale framskritt for menneskeheten. Organisasjonen ble stiftet 24. oktober 1945 og hadde da 51 medlemsland. I dag har antall medlemmer i FN økt til 193.

flags.gifFN er representert nesten overalt i hele verden. I tillegg til FNs hovedkontor finnes det en rekke under- og særorganisasjoner, FN-programmer, fond og andre mindre avdelinger med egne ansvarsområder. Sammen utgjør alle disse elementene det vi kaller for FN-systemet.
Hva er vold mot kvinner?
"Jeg har lært at kvinner bør bli respektert fordi vi er alle brakt inn i denne verden av en kvinne." 
25.november er Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner.
#Beijing20 #VAWBanner
Banner
Banner