fredag, 27 november 2015
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Praksis hos UNRIC

FN flagg

Vi søker nye praktikanter!
07.10.2015 - FNs regionale informasjonskontor i Brussel (UNRIC) søker kvalifiserte praktikanter for to perioder på ideelt seks måneder i 2016.


FNs Regionale Informasjonskontor (UNRIC) har som formål å spre informasjon om FNs arbeid. UNRICs kontor i Brussel søker for øyeblikket kvalifiserte norske søkere til to praktikantperioder. Søkere bør ha en solid akademisk bakgrunn innenfor områdene kommunikasjon, journalistikk, internasjonale studier, markedsføring, statsvitenskap eller humaniora. Søkere må ha gode skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk og norsk. Kjennskap til andre europeiske språk er også en fordel.

Første praktikantperiode starter 1.februar og varer ideelt sett til juli 2016. Den andre praktikantperioden starter 1.august 2016 og varer ideelt sett til januar 2017.

Følg oss på Twitter @UNRIC_NO og meld deg på vårt nyhetsbrev ved å sende en epost til nordic@unric.org.


Dine oppgaver som praktikant består hovedsakelig av å skrive nyhetsreferater basert på norske medier, holde den norske hjemmesiden oppdatert, oversettelser, samt prosjekt- og markedsføringsarbeid. Arbeidsspråket på kontoret er engelsk og skandinaviske språk. Det er også mulighet for å delta i forskjellige prosjekter og til å gå på diverse konferanser. 

Det er til enhver tid rundt 15 praktikanter fra forskjellige europeiske land ansatt hos UNRIC, og du vil derfor være en del av et internasjonalt arbeidsmiljø. Arbeidstiden er 37 timer pr. uke. Husk også å presisere hvilken tidsperiode du søker på, evt. begge.

UNRIC har dessverre ikke mulighet for å lønne praktikanter. Det forventes at praktikantene selv dekker reise- og boutgifter i forbindelse med oppholdet. Norske praktikanter er imidlertid kvalifiserte til å motta et stipend fra Utenriksdepartementet. Les mer om denne ordningen på departementets nettsider.

Søknad og CV (på engelsk) sendes per epost, merk «Internship-NO» i emnefeltet, til Petra Hongell hongell@unric.org eller per post til:

UNRIC 
Nordic Desk
Residence Palace
Rue de la Loi 155
1040 Bruxelles
Belgium

Søknadsfrist: 1.november 2015

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Petra Hongell: hongell@unric.org, tlf: +32 2 78 88 465 eller
Annika Bohnenblust: bohnenblust@unric.org, tlf: +32 498 569 726 (nåværende praktikant)

Følg oss på Twitter @UNRIC_NO og meld deg på vårt nyhetsbrev ved å sende en epost til nordic@unric.org.

Ansettelsesmuligheter og praksis i FN-systemet

Følgende informasjon er tilgjngelig på FNs nettside http://careers.un.org:

- Generell informasjon om ansettelse i FN-sekretariatet
- Ledige stillinger i FN-sekretariatet
- Informasjon om ansettelsesmuligheter hos FN-relaterte fond, kontorer og programmer som UNDP, UNICEF, UNESCO og WHO.

Young Professionals Program (YPP)
YPP (Young Professionals Programme) er en populær inngang til FN-systemet og en unik mulighet til å prøve ut arbeid i en internasjonal organisasjon. Hvert år velges det ut noen land og noen spesielle fagområder (job families) hvor FN søker nye kandidater.

Søkere må være under 32 år, ha minimum en bachelor-grad (first-level university degree) og svært gode kunnskaper i engelsk eller fransk.

Mer info: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE 

Junior Professional Officer (JPOs)
Juniorekspertene bistår FN, bygger opp erfaring innenfor utviklingssamarbeid, bidrar med internasjonal kompetanse i norske miljøer gjennom sin innsikt i organisasjonenes virksomhet og utgjør en ressursbase for fremtidig rekruttering av nordmenn til FN.

Følgende kvalifikasjoner er nødvendige for å søke på en JPO-stilling:

- Universitetsgrad på masternivå.
- Utmerkede kunnskaper i engelsk, og ofte også i et annet FN-språk.
- Relevant arbeidserfaring (vanligvis ett til to år)
- Personlige egenskaper som tilpasningsdyktighet, kreativitet og evne til å jobbe godt under press
- Evne til å tilpasse seg nye miljøer og kulturer
- Ikke være eldre enn 32 år.

Rekrutteringen av junioreksperter blir foretatt av Utenriksdepartementet (UD) i samarbeid med den enkelte FN-organisasjon.

Se oversikt over ledige juniorekspertstillinger i UDs jobbportal.

Stipend (fellowships)
Forskjellige FN-organisasjoner tilbyr også stipend for personer som driver med research som er relevant for organisasjonens arbeid. De fleste av disse stipendiatene er reservert for utviklingsland. Det finnes imidlertid også enkelte som er åpne for personer og institusjoner fra industrialiserte land.

Geneva Graduate Study Programme
For de som ikke har muligheten til eller ikke er interessert i praksisprogram, men fortsatt ønsker å lære mer om FNs arbeid, kan Geneva Graduate Study Programme være en mulighet.

Fokus for programmet varierer fra år til år, men FNs rolle og strategier i møtet med forskjellige krav og utfordringer blir tatt opp hvert år, og relateres til det årlige temaet. Deltakere i programmet studerer rollen FN spiller eller kan spille med å forsøke å få til multilaterale løsninger på globale spørsmål.

Kurset finner vanligvis sted i juli, og gir en god mulighet til å få dybdekunnskap om FNs arbeid.

Mer info: http://www.geneve-int.ch/53rd-geneva-graduate-study-programme-2015 

Følg oss på Twitter @UNRIC_NO og meld deg på vårt nyhetsbrev ved å sende en epost til nordic@unric.org.

logo standard CMYK


Boko Haram har tvunget tusenvis av mennesker på flukt i Nigeria: 

Banner
Banner
Banner