A-Ø webstedsindeks

Fremtidens topmøde
22-23 September 2024
Fremtidens Topmøde
Multilaterale Løsninger for en Bedre Fremtid

Pagt for Fremtiden Zero Draft

Tyskland og Namibia, medfacilitatorerne for Topmødet, annoncerer udgivelsen af Zero Draft af Pagten for Fremtiden. Udkastet er tænkt som en start for de mellemstatslige drøftelser i år, med det ultimative mål at vedtage en ambitiøs, kortfattet, handlingsorienteret Pagt for Fremtiden, i henhold til resolution 76/307.

ZERO DRAFT AF PAGTEN FOR FREMTIDEN

Breve fra medfacilitatorerne :
INVITATION TIL EN VIRTUEL HØRING OM ZERO DRAFT
BREV TIL MEDLEMSSTATER: ZERO DRAFT
BREV TIL HOVEDGRUPPER OG ANDRE INTERESSENTER OG CIVILSAMFUNDET: ZERO DRAFT

Bliv Involveret

  • Fremtidens Topmøde: Lær, hvordan din organisation, gruppe eller netværk kan engagere sig i Topmødet.
  • Forberedelse til Zero Draft: Se skriftlige bidrag fra MGoS, civilsamfundet og andre interessenter.
  • Erklæring om Fremtidige Generationer: Find ud af, hvordan du kan deltage i processen mod Erklæringen.

Hvad er Fremtidens Topmøde?

Topmødet er en højniveau begivenhed, der samler verdens ledere for at skabe en ny international konsensus om, hvordan vi leverer en bedre nutid og sikrer fremtiden.

Denne enestående mulighed tjener som et øjeblik til at reparere eroderet tillid og demonstrere, at internationalt samarbejde effektivt kan tackle nuværende udfordringer såvel som dem, der er opstået i de seneste år eller kan være på vej.

Vi har allerede “hvad” i form af mange eksisterende aftaler og forpligtelser, startende med FN-pagten og inklusive Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, 2030-dagsordenen, Parisaftalen, Addis Ababa-handlingsdagsordenen og mange andre.

Fremtidens Topmøde vil se på “hvordan” – hvordan samarbejder vi bedre for at levere på ovennævnte aspirationer og mål? Hvordan imødekommer vi bedre nutidens behov, samtidig med at vi forbereder os på fremtidens udfordringer?

Mod en Pagt for Fremtiden

Målet med Topmødet er tofoldigt: at accelerere indsatsen for at opfylde vores eksisterende internationale forpligtelser og tage konkrete skridt til at reagere på nye udfordringer og muligheder. Dette vil blive opnået gennem et handlingsorienteret resultatdokument kaldet Pagten for Fremtiden.

Pagten vil blive forhandlet og godkendt af lande i tiden op til og under Topmødet i september 2024. Resultatet vil være en verden – og et internationalt system – der er bedre forberedt på at håndtere de udfordringer, vi står over for nu og i fremtiden, for menneskehedens og fremtidige generationers skyld.

Hvorfor er Topmødet Vigtigt?

Verden er ikke på rette spor for at nå de mål, vi allerede har sat for os selv. Vi reagerer heller ikke effektivt på nye udfordringer eller muligheder.

Udviklingenes hastighed og kompleksitet har overgået vores systemer til at samarbejde og håndtere dem.
Fremskridtets fordele og muligheder er ujævnt fordelt, med flertallet af mennesker efterladt.

Risiciene og truslerne mærkes også ujævnt, hvilket påvirker de mest sårbare uforholdsmæssigt.
Ekstrem fattigdom og sult er på fremmarch. Globale emissioner er på deres højeste niveauer i menneskets historie, ligesom niveauerne af menneskelig fordrivelse. Trusler som klima, konflikt, fødevaresikkerhed, masseødelæggelsesvåben, pandemier og sundhedskriser, og risiciene forbundet med nye teknologier vokser.

Multilateral styring, designet i enklere, langsommere tider, er ikke tilstrækkelig til dagens komplekse, sammenkoblede, hurtigt skiftende verden.

Topmødet er en mulighed for at sætte os på en bedre vej.

Hvor kom Fremtidens Topmøde fra?

Forslaget til et Topmøde for Fremtiden stammer fra rapporten “Our Common Agenda”. Rapporten var et svar fra FN’s generalsekretær på en opfordring fra medlemsstaterne om ideer til, hvordan man bedre kan reagere på nuværende og fremtidige udfordringer.

Rapporten “Common Agenda” opfordrede til en fornyelse af tillid og solidaritet på alle niveauer – mellem folk, lande og generationer. Den argumenterede for en grundlæggende nytænkning af vores politiske, økonomiske og sociale systemer, så de leverer mere retfærdigt og effektivt for alle. Den anbefalede også en tilsvarende fornyelse af det multilaterale system, med Topmødet for Fremtiden som et afgørende øjeblik til at blive enige om de mest nødvendige forbedringer.

Medlemsstaterne blev enige om at afholde Topmødet i september 2024. De blev også enige om, at Topmødet skulle have et resultat – en Pagt for Fremtiden. De formulerede det overordnede formål med Topmødet og Pagten:

  • at bekræfte FN-pagten,
  • at genoplive multilateralismen,
  • at fremme implementeringen af eksisterende forpligtelser,
  • at blive enige om løsninger på nye udfordringer, og
  • at genoprette tillid.

Hvordan vil Fremtidens Topmøde hjælpe med at opfylde de Bæredygtige Udviklingsmål?

De Bæredygtige Udviklingsmål er langt fra at blive nået.

Fremtidens Topmøde vil skabe de betingelser, hvor implementeringen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling kan opnås lettere. Det vil gøre dette ved at bygge på resultatet af SDG-topmødet i 2023.

Desuden vil det resultere i forbedringer af internationalt samarbejde, der gør os i stand til at løse problemer sammen. Vi vil være i stand til at udnytte nye muligheder til gavn for alle, ikke kun de få, og håndtere risiciene mere effektivt.

Ethvert forslag, som generalsekretæren tilbyder til overvejelse på Fremtidens Topmøde, vil have mærkbare indvirkninger på opfyldelsen af de Bæredygtige Udviklingsmål.