Tirsdag, 23 april 2019

FN på dit sprog

Over 258 millioner mennesker er migranter

Global Compact MAIN Migrantfamilj vidarebosattning Foto IOM Muse Mohammed

17 december 2018: Igennem menneskehedens historie har migration været et modigt udtryk for den individuelles vilje til at overkomme modgang og leve et bedre liv. I dag er der over 258 millioner migranter rundt omkring i verden, som lever udenfor det land de er født i. Antallet forventes at vokse, på grund af flere grunde f.eks. befolkningstilvækst, stigende tilslutningsmuligheder, handel, stigende ulighed, demografisk ubalance og klimaforandringer.

Tiden med øget migration har skabt udfordringer og muligheder for samfund rundt om i verden. Det har også tjent til at understrege den klare sammenhæng mellem migration og udvikling, såvel som mulighederne det skaber for den fælles udvikling, hvilket vil sige en samordnet forbedring af økonomiske og sociale forhold for oprindelses- og bestemmelsesstederne.

Ordene flygtninge og migranter er blevet brugt udskifteligt for at beskrive de millioner af mennesker verden over, som flygter fra konflikt og leder efter et bedre liv. Det er vigtigt skelne mellem de to udtryk og du kan læse mere flygtninge og den nye migrationsaftale her.

For at kunne håndtere den fælles udfordring af migration, er FN´s nye migrationsaftalen, som på engelsk hedder ”The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” (GCM), blevet vedtaget af over 150 lande ved en konference i Marrakesh, Marokko, på 70-årsdagen for FN´s menneskerettighedserklæring, 10 december.

”Denne aftale, i fuld respekt for landes suverænitet, etablerer en ramme for internationalt samarbejde, som er absolut nødvendig når vi står overfor de enorme udfordringer, som migration udgør i verden i dag,” fortalte FN´s generalsekretær António Guterres ved en pressekonference i Marrakesh efter vedtagelsen af aftalen.

Før den internationale migrationsdag, som er den 18. december, vil vi fremhæve migrationsaftalen og dens betydning.

Hvad er den globale aftale?

GCM er den først globale FN-aftale nogensinde omkring en fælles tilgang til international migration i alle dimensioner. Den skaber en platform for samarbejde omkring migration.

Er den juridisk bindende?

Aftalen er ikke juridisk bindende og der komme ikke nogen nye retlige forpligtelser angående national og international lovgivning for de deltagende lande. Teksten i aftalen er et resultat af mellemstatslige forhandlinger og det er op til hver stat at bestemme, hvordan man vil fortsætte.

Opfordrer migrationsaftalen til immigration?

Dens formål er hverken at stoppe eller at fremme migration, men at facilitere en bedre håndtering af mobilitet.

Global Compact Marrakech Guterres”Vi etablerer ikke en ny rettighed til at migrere. Der er ingen ret, der siger at nogen skal gå nogen steder på noget tidspunkt i forhold til hans eller hendes indfald,” sagde Guterres i Marrakesh den 10. december.

Hvad er målsætningerne?

Aftalen definerer 23 målsætninger, der dækker alle aspekter af migration. Hver målsætning består af et generelt mål og et katalog af mulige tiltag, som er taget fra bedste praksisser, som lande kan vælge at benytte for at implementere deres nationale migrationsprioriteringer.

Eksempler på dette er: mere og bedre data for at støtte evidensbaseret politikker; behovet for at fremme etisk arbejdsansættelse og ordentlige arbejdsforhold; en mere effektiv indsats for at bekæmpe menneskehandel, slå hårdere ned på smugling, indsatser for at redde liv; hvordan man bedre kan udnytte migranters bidrag til udvikling og fremme udveksling af færdigheder; og facilitere en sikker og værdig hjemsendelse.

Hvordan adresserer aftalen de humanitære faktorer?

Forskellige grupper af mennesker migrerer sammen med hinanden. De bruger de samme korridorer, smuglingsruter og farlige transportformer, og kommer ud for de samme farer uanset bevæggrunden for deres migrering.

Aftalen vil adressere dette, uden at skabe nye retslige grunde til migration. Det vil ikke blive nemt og vil på den korte bane, kræve en fælles indsats for at redde live og derefter både at klassificere deres status og dele byrden for at sikre en effektiv pleje og en langtidsbaseret løsning for alle dem, som ikke har mulighed for at vende hjem.

Hvad med menneskerettigheder og migration?Global Compact marrakech UN Photo Abdelouahed Tajani

Aftalen er bekræftelse på at menneskerettighederne gælder for alle, uanset ens migration status. Den understreger dette og sætter yderligere fokus på de mest udsatte, inklusiv børn.

Mange migrantbørn fortsætter med at blive tilbageholdt, selvom det har seriøse og varige konsekvenser for deres helbred og udvikling.

Hvordan vil verden være anderledes efter vedtagelsen af GCM?

Aftalen sigter efter at skabe en ramme for migration for fremtiden. Nogen målsætninger kan hurtigt blive nået. F.eks. står der meget lidt i vejen for, at øjeblikkeligt reducere transaktionsomkostninger for migranters pengeoverførelser. Nogen kan kun blive adresseret over tid, såsom at skabe omgivelser, hvor folk ikke føler sig nødsaget til at flygte.

Vedtagelsen af aftalen er en milepæl, men implementering er vigtig. Hvis den på den lange bane bliver effektivt implementeret, vil retsstatsprincippet sejre og vil forbedre sikkerhed, udvikling og menneskerettigheder i alle lande.

Artiklen indgår i UNRIC´s nordiske nyhedsbrev for december 2018. Resten af artiklerne finder du her.

 

 

 

 

nordic newsletter 253x60 banner dk

Banner
Banner
Banner
Banner