Mandag, 14 oktober 2019

FN på dit sprog

EU “uundværlig partner” for FN

 

EU UN

2. august 2019 - Den Europæiske Union er en ”uundværlig partner for De Forenede Nationer”, udtaler den 28 lande store union i forbindelse med FN’s 74. generalforsamling (UNGA 74), der starter den 17. september 2019 i New York.
- I en tid med opsplitning og polarisering er det stærke partnerskab mellem EU og FN om fremme og udformning af den multilaterale dagsorden mere nødvendig end nogensinde, konkluderede Det Europæiske Råd 15. juli, hvor de fremlagde EU’s prioriteter til den kommende generalforsamling.

Verdensledere samles i september ved FN’s hovedkvarter for at fremme handling mod klimaændringer og accelerere fremgang i den bæredygtige udvikling. I forbindelse med deltagelsen til generalforsamlingen, vil EU også tage del i en række andre topmøder, inklusive klimahandling og FN’s verdensmål.


EU fremhævede sine ”dybtgående forpligtelser for effektiv multilateralisme”, som fremgår af deres tre prioriteter for den kommende generalforsamling:
• Konfliktforebyggelse, fred og sikkerhed
• En fælles positiv dagsorden
• Engagement i globale spørgsmål

 

Konfliktforebyggelse, fred og sikkerhed
- I en tid med voksende geostrategisk konkurrence er vi nødt til at tackle nye udfordringer for den globale fred, sagde EU, da de skitserede sin hovedprioritet til den kommende Generalforsamling: Konflikthåndtering, fred og sikkerhed. Unionen vil styrke sin rolle som en global leverandør af fred og sikkerhed, konkluderes det i en tid, hvor flere og mere komplekse kriser globalt truer hverdagen til millioner af mennesker.
-  Klimaændringer fungerer som en trusselsmultiplikator, der har alvorlige konsekvenser for fred og sikkerhed i hele verden, tilføjede EU.

 

En fælles positiv dagsorden
Et stærkt engagement for at fremme og beskytte menneskerettigheder vil være kernen i EU's partnerskab med FN, blev det konkluderet i EU’s anden prioritet: En fælles positiv dagsorden. EU sagde, at de vil aktivt fremme FN’s menneskerettighedssystem og fortsat engagere sig i globale bestræbelser for at opnå ligestilling.


EU annoncerede, at de ved det kommende Verdensmål-topmøde, der afholdes 24-25. september, vil have fokus på, at ”det nuværende indsatsniveau i det store og hele er utilstrækkeligt til at opfylde de globale ambitioner”. Topmødet giver verdensledere og øvrige interessenter muligheden for at vise, hvordan de tænker at fremskynde indsatsen mod at nå de 17 mål for bæredygtig udvikling, der blev skabt i FN-regi for at ændre vores verden til det bedre.


EU’s medlemsland ser også frem til topmødet om klimahandling, der afholdes 23. september, hvor de anerkendte, at ”den nuværende klimaindsats i det store og hele er utilstrækkeligt”. I forlængelse heraf sagde EU, at de ”må sende et signal til interessenter og folk i hele verden om, at det internationale samfund seriøst ønsker at gøre en betydelig indsats for at bekæmpe klimaændringer, og at denne mulighed ikke må forpasses”. EU bemærkede også, at den globale nedgang i biodiversitet er en trussel mod menneskeheden.

 

Engagement i globale spørgsmål
Det international samfund skal arbejde sammen for at finde en global løsning på globale udfordringer, sagde EU, i sin tredje prioritet: Engagement i globale spørgsmål. EU understregede sit engagement i områder som migration og tvangsfordrivelse, humanitær bistand, digitalisering, cybersikkerhed og bekæmpelse af terrorisme.


EU gentog også sin fulde støtte til den internationale ikkesprednings- og nedrustningsarkitekturs integritet. De skitserede ydermere sin forpligtelse i spørgsmål om effektiv våbenkontrol, så vel som sin støtte for at sikre at dem, der bruger kemiske våben, bliver stillet til ansvar.

 

 

nordic newsletter 253x60 banner dk

Banner
Banner
Banner
Banner