Torsdag, 17 oktober 2019

FN på dit sprog

FN-rapport: Forbrugsdrevet vækst er ikke længere holdbar

GDSR photo

11. september 2019 - En omfattende videnskabelig rapport fra FN er blevet offentliggjort i dag, og ifølge denne er der et presserende behov for radikale ændringer, hvis verdensmålene skal realiseres inden 2030.

Det er ifølge rapporten stadig muligt at nå målene, men kun hvis der sker en fundamental – og akut – ændring i forholdet mellem natur og mennesker, og kun hvis sociale uligheder og uligheder mellem kønnene reduceres i og mellem lande.

 Den nye FN-rapport er udarbejdet af en uafhængig gruppe af forskere efter anmodning fra medlemslandene og er den første af sin slags siden verdensmålene blev vedtaget for fire år siden.

Med titlen ”Fremtiden er nu: Videnskab til opnåelse af verdensmålene” (The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development), vurderer rapporten, at den nuværende udviklingsmodel ikke er holdbar, og dé fremskridt vi har opnået i de sidste to årtier er i fare for at gå tilbage i kraft af forværrede sociale uligheder og mulige irreversible fald i det naturlige miljø, som opretholder os.  

At skabe økonomisk vækst blot ved at øge forbruget af materielle goder er ikke længere en bæredygtig løsning på verdensplan: Fremskrivninger viser, at den globale brug af materialer er sat til at være næsten fordoblet mellem 2017 og 2060 med tilsvarende øget udledning af drivhusgasser.

Den nuværende udviklingsmodel har sikret velstand til hundredvis af millioner mennesker. Men den har også ført til vedvarende fattigdom og andre former for ulighed; hidtil usete niveauer af ulighed som underminerer innovation, social samhørighed og bæredygtig økonomisk vækst; og så har den nær bragt verden til et kritisk punkt, hvad angår det globale klimasystem og medført tab af biodiversitet. For at ændre kurs, skal verden ifølge forskerne ændre en række nøgleområder for menneskelig aktivitet, herunder mad, energi, forbrug og produktion samt byer.

Disse ændringer kan ske gennem koordineret handling fra regeringer, erhvervsliv, civilsamfund og enkeltpersoner. Videnskab har en særlig rolle at spille – en rolle, som kan styrkes yderligere ved at øge investeringer i videnskabelig forskning til bæredygtighed og i natur- og samfundsvidenskabelige institutioner med base i udviklingslande.

De udviklede lande er nødt til at ændre deres produktions- og forbrugsmønstre, herunder ved at begrænse brugen af fossile brændstoffer og plastik, og de skal tilskynde til offentlige og private investeringer, som stemmer overens med verdensmålene. Forskerne peger på, at FN kunne promovere et nyt investeringsmærke for bæredygtig udvikling med klare parametre og retningslinjer for at tilskynde og belønne investeringer i industrier og finansielle markeder, som fremmer bæredygtig udvikling og modvirke investering i dem, som ikke gør det.

 

nordic newsletter 253x60 banner dk

Banner
Banner
Banner
Banner