Σάββατο, 17 Αύγουστος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

ΕΤΉΣΙΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 60ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου θα κλείσει τα εξήντα στις 10 Δεκεμβρίου 2008. Σήμερα, Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2007, τα Ηνωμένα Έθνη ξεκινούν  μια ετήσια ενημερωτική εκστρατεία στην οποία θα συμμετάσχει το σύνολο του ΟΗΕ με στόχο να τιμηθεί η σημαντική αυτή επέτειος. Της εκστρατείας, που  αποτελεί πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, θα ηγηθεί η ‘Ύπατη  Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Θα υποστηριχθεί από τα γραφεία, τα τμήματα και τα ταμεία του ΟΗΕ καθώς και από άλλες οργανώσεις με

σκοπό να τιμηθεί η  Διακήρυξη αλλά και η  δέσμευση για «Αξιοπρέπεια και Δικαιοσύνη για Όλους μας», χάρη στην οποία  το κείμενο αυτό απέκτησε τόση μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

Στόχος του εορτασμού, που θα ολοκληρωθεί την Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2008, είναι η συνέχιση της προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση των λαών όλου του κόσμου σχετικά με  τον επίκαιρο χαρακτήρα της Διακήρυξης. Η εκστρατεία στοχεύει επίσης σ

την ευρεία συμμετοχή ατόμων και θεσμών, από τις παγκόσμιες οργανώσεις έως τις ομάδες προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε  η Διακήρυξη να γίνει πραγματικότητα για όλους. Η Διακήρυξη άνοιξε το δρόμο για μεγαλύτερη πρόοδο ωστόσο  δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό, όπως αποδεικνύει η σχεδόν οι  καθημερινές και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Η εκστρατεία έχει ως σύμβολο το λογότυπο της 60ης επετείου, στο οποίο απεικονίζεται μια ανθρώπινη μορφή που στέκεται με τα χέρια ανοιχτά. Το κίτρινο και το κόκκινο συμβολίζουν την απελευθέρωση και την ισότητα. Το κίτρινο είναι το σύμβολο της ειρήνης και της ζεστασιάς. Το σύμβολο της επετείου  βρίσκεται μπροστά από  ένα σταθερό πλαίσιο που  συμβολίζει τα θεμέλια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Το γήινο κόκκινο χρώμα του πλαισίου ενισχύει τα ανθρώπινα δικαιώματα ως θεμέλιο λίθο και κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας.  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Το λογότυπο  της 60ης επετείου  συνοδεύεται από λέξεις που περικλείουν την υπόσχεση της Διακήρυξης: «Αξιοπρέπεια και Δικαιοσύνη για Όλους μας». Ενισχύει το όραμα της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ως της πρώτης διεθνούς  αναγνώρισης του ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες είναι αναπαλλοτρίωτα και έμφυτα σε όλους τους ανθρώπους. Ο καθένας μας γεννιέται ελεύθερος και ίσος. Η φράση λειτουργεί επίσης ως ένα προσκλητήριο, καθώς η υπόσχεση για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη δεν έχει γίνει πραγματικότητα για όλους. Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αποτελεί ένα ζωντανό κείμενο που δεν  έχει αξία μόνο σε περιόδους σύγκρουσης ή  σε κοινωνίες υπό καταπίεση αλλά και σε περιόδους ειρήνης σε εδραιωμένες δημοκρατίες για την αντιμετώπιση της κοινωνικής αδικίας και την επίτευξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η μη διάκριση, η ισότητα και η αμεροληψία,  βασικά συστατικά  της δικαιοσύνης, αποτελούν τα θεμέλια της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ανεξάρτητα από τον  τόπο διαμονής, το βιοτικό  επίπεδο, τις  θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα της  Διακήρυξηε ισχύουν, πάντα και παντού.

WWW.KNOWYOURRIGHTS2008.ORG

Το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (UNRIC) στις Βρυξέλλες δημιούργησε μια νέα ιστοθέση, (www.KnowYourRights2008.org), η οποία αποτελεί πηγή  πληροφοριών για τον εορτασμό του έτους των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  Η μεγάλης ιστοθέση δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να «ανεβάσουν» ή να «κατεβάσουν» αρχεία πολυμέσων και να μοιραστούν μεταξύ τους τα σχέδια και τις πρωτοβουλίες τους σχετικά με την Οικουμενική Διακήρυξη.

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η Διακήρυξη η οποία  υιοθετήθηκε από  τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1948 και αποτελείται από το προοίμιο και 30 άρθρα, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών τα οποία πρέπει να απολαμβάνουν  όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες στον κόσμο χωρίς διάκριση.

Τη Διακήρυξη συνέταξαν αντιπρόσωποι όλων των περιοχών και των νομικών παραδόσεων. Με τον καιρό έγινε αποδεκτή ως μια σύμβαση μεταξύ των κυβερνήσεων και των λαών τους. Στην πραγματικότητα όλα τα κράτη την έχουν αποδεχτεί. Η Διακήρυξη έχει επίσης χρησιμεύσει στη δημιουργία ενός αναπτυσσομένου συστήματος προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σήμερα εστιάζει στις ευπαθείς ομάδες όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι αυτόχθονες  λαοί και οι  μετανάστες.

ΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υιοθετήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948. Από τότε η ημέρα αυτή εορτάζεται σε όλο τον κόσμο ως  Ημέρα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Ύπατη  Αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ως η κύρια αξιωματούχος του ΟΗΕ για τα δικαιώματα και το γραφείο της, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο συντονισμό των προσπαθειών για τον ετήσιο εορτασμό της Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το Γραφείο της  Ύπατης  Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, είναι τμήμα  της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών και  αποτελεί την παγκόσμια αρχή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντιπροσωπεύει τη  δέσμευση του κόσμου στα οικουμενικά ιδανικά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ενώ η αποκλειστική αποστολή που του  ανατέθηκε είναι η προώθηση  και η προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το γραφείο, με έδρα τη Γενεύη, είναι παρών  σε 40 χώρες. Με επικεφαλής την Ύπατη  Αρμοστή, μια θέση που δημιούργησε η Γενική Συνέλευση το 1993, το γραφείο ηγείται των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, προσφέρει την ηγεσία, εργάζεται αντικειμενικά, εκπαιδεύει και αναλαμβάνει δράση για να ενισχύσει τα άτομα και να βοηθήσει τα κράτη στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.