Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε (24 Οκτωβρίου 2007)

« Ο κόσμος μας αλλάζει υπέρ του ΟΗΕ καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι και  κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται  ότι στον  αλληλεξαρτώμενο και  παγκοσμιοποιημένο  κόσμο μας η πολυμερής προσέγγιση αποτελεί την μόνη οδό για την επίλυση  των  διεθνών προβλημάτων. Τα παγκόσμια προβλήματα απαιτούν  παγκόσμιες λύσεις. Οι μονομερείς λύσεις δεν αποτελούν  εφικτή  επιλογή. Είτε μιλάμε για την ειρήνη και την ασφάλεια είτε για  την ανάπτυξη και  τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι απαιτήσεις από τον Οργανισμό μας αυξάνονται  καθημερινά.


Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω ότι θα σημειώσουμε σταδιακή πρόοδο στα πιεστικά   ζητήματα της εποχής μας, οικοδομώντας πάνω σε όσα πετυχαίνουμε στην πορεία,  σε συνεργασία πάντα με τα κράτη-μέλη και την κοινωνία των πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη   δυνατότητα  του ΟΗΕ να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο του στην πρόληψη των συγκρούσεων, την αποκατάσταση, τη διατήρηση και την οικοδόμηση της ειρήνης. Σημαίνει επίσης την ενίσχυση των προσπαθειών μας για τον  αφοπλισμό  και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.


Ταυτόχρονα πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, ιδιαίτερα στην Αφρική. Θα απαιτήσω την έκφραση της απαραίτητης πολιτικής βούλησης και θα  υπενθυμίσω στους ηγέτες τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την  ανθρωπιστική  βοήθεια, το εμπόριο και την ελάφρυνση του χρέους.
Θα εξακολουθήσω επίσης να κάνω ό,τι μπορώ για να ενισχύσω την παγκόσμια, αποφασιστική δράση για  την κλιματική αλλαγή. Ο ΟΗΕ αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για την δημιουργία συναίνεσης  σε αυτό το επείγον ζήτημα, όπως άλλωστε διαπιστώσαμε στη συνάντηση υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα μήνα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο μεγάλος αριθμός των ηγετών  που έλαβε μέρος  έστειλε ένα σαφές μήνυμα στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή τον Δεκέμβριο στο Μπαλί: Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο μομέντουμ τόσο στα βιομηχανοποιημένα  όσο και στα αναπτυσσόμενα κράτη του κόσμου προκειμένου  να έχουμε αποτελέσματα. Η προστασία του κλίματος για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές είναι προς το συμφέρον όλων μας.


Αν η ασφάλεια και η ανάπτυξη αποτελούν τους δύο πυλώνες της δράσης του ΟΗΕ, ο  τρίτος είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου. Θα συνεργασθώ με τα κράτη-μέλη και την κοινωνία των πολιτών για να  γίνει πράξη η έννοια της Ευθύνης Προστασίας (Responsibility to Protect) και  να  εξασφαλιστεί η  έγκαιρη δράση σε περιπτώσεις που ολόκληροι  πληθυσμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τη γενοκτονία, την εθνοκάθαρση  ή τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Τέλος, πρέπει να αλλάξουμε  ριζικά  τον ίδιο τον ΟΗΕ. Πρέπει να προσαρμοστούμε για να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες και να διασφαλίσουμε το ανώτατο επίπεδο δεοντολογίας, ακεραιότητας και λογοδοσίας και  να δείξουμε ότι είμαστε πλήρως υπόλογοι απέναντι στα κράτη μέλη και την ανθρωπότητα.


Θα κριθούμε στο μέλλον από αυτά που κάνουμε σήμερα. Θα κριθούμε με κριτήριο τα αποτελέσματα. Τη σημερινή  Ημέρα του ΟΗΕ, ας αφοσιωθούμε ξανά στην επίτευξή των στόχων μας.»
Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.