Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25 Νοεμβρίου) - Μήνυμα του Μπαν Γκι-Μουν, Γ.Γ. ΟΗΕ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕPΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25 Νοεμβρίου 2007)  
Mήνυμα του Μπαν Γκι-Μουν,
Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ


Η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο ειδεχθείς, συστηματικές και διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελεί μια απειλή για όλες τις γυναίκες και ένα εμπόδιο  σε όλες τις προσπάθειές μας για ανάπτυξη, ειρήνη και ισότητα των φύλων.

Πολλές χώρες έχουν κάνει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την αλλαγή της νομοθεσίας, τις πολιτικές, τις  πρακτικές και τη νοοτροπία, που  στο παρελθόν συνετέλεσαν στην ατιμωρησία αυτού του   αχαρακτήριστου αδικήματος. Ωστόσο,  υπάρχουν ακόμη τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να εξαφανίσουμε την  ανοχή που μερικές  φορές καλύπτει τη βία.

Μετά από την εμβριθή έρευνα του προκατόχου μου το 2006, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε ένα ψήφισμα-ορόσημο για την ενίσχυση των προσπαθειών εξάλειψης όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. Η οικογένεια των Ηνωμένων Εθνών εντείνει τις δραστηριότητες της σε όλα τα επίπεδα, από τις νέες πρωτοβουλίες των Περιφερειακών Επιτροπών έως τον καλύτερο συντονισμό και προγραμματισμό σε εθνικό επίπεδο. Γίνονται  προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση της  κοινής γνώμης, τη δημιουργία πολιτικής βούλησης και τη διαμόρφωση αποτελεσματικών προτάσεων.  Επεξεργαζόμαστε προτάσεις προκειμένου να βοηθήσουμε τα κράτη να αξιολογήσουν το περιεχόμενο, την έκταση   και τη συχνότητα της βίας κατά των γυναικών και να αντιδράσουν αποτελεσματικότερα.

Προκειμένου να ενώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες, αποφάσισα να ηγηθώ μιας εκστρατείας όλου του συστήματος του ΟΗΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Θα διαρκέσει μέχρι το 2015 και θα  εστιάσει σε τρεις βασικούς τομείς: την καθολική υπεράσπιση, την υποδειγματική ηγεσία του ΟΗΕ και την ενισχυμένη συνεργασία σε εθνικό και τοπικό επίπεδο με σκοπό την υποστήριξη του έργου των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και άλλων. Πρότεινα η Γενική Συνέλευση να αφιερώνει κάθε χρόνο ένα θέμα της ατζέντας της στην εξέταση του ζητήματος της βίας κατά των γυναικών. Κάλεσα επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας να δημιουργήσει ένα μηχανισμό για τον έλεγχο της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στο πλαίσιο του ψηφίσματος 1325 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια.

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί πάντα παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι  ένα έγκλημα. Και είναι πάντα απαράδεκτη. Ας θέσουμε αυτό το ζήτημα, με τη μέγιστη σοβαρότητα που απαιτεί, στο επίκεντρο όχι μόνο της σημερινής Διεθνούς Ημέρας αλλά  και  κάθε μέρας.

sayno_banner.jpg

 

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.