Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Διεθνή Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου 2007) Μήνυμα του Μπαν Γκι-Μουν, Γ. Γ. OHE

Διεθνή Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου 2007), Μήνυμα του Μπαν Γκι-Μουν, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ


Η φετινή Διεθνής Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία εστιάζει στο στόχο της αξιοπρεπούς εργασίας. Μας υπενθυμίζει ότι κάθε άτομο δικαιούται να έχει ευκαιρίες για παραγωγική απασχόληση υπό συνθήκες ελευθερίας, ισότητας, ασφάλειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Σχεδόν σε κάθε κοινωνία, τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες απασχόλησης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, τουλάχιστον τα μισά άτομα με αναπηρία στις αναπτυγμένες χώρες και η μεγάλη πλειοψηφία τους στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι άνεργα. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι υποαπασχολούμενοι ή δε θα αποκτήσουν ποτέ πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η κατάσταση αυτή  είναι απαράδεκτη.

Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στο εργατικό δυναμικό ως υπάλληλοι, επιχειρηματίες και εργοδότες. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν αναρίθμητα εμπόδια που τους εμποδίζουν να ανταποκριθούν στις δυνατότητές τους. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους  αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση ή την  απόκτηση επαγγελματικών προσόντων. Αργότερα, οι φόβοι και οι προκαταλήψεις για τις ικανότητές τους, τους στερούν τις ευκαιρίες απασχόλησης που είναι διαθέσιμες στους άλλους. Οι μη προσπελάσιμοι χώροι εργασίας, οι νόμοι και οι πρακτικές που δημιουργούν φανερές ή κρυφές διακρίσεις, καθώς και οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας θέτουν επιπρόσθετα εμπόδια.

Ωστόσο, όποτε εμφανίζεται μια ευκαιρία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποδεικνύουν την αξία τους ως παραγωγικά μέλη του εργατικού δυναμικού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλο  και περισσότεροι εργοδότες αρχίζουν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν ότι η πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι απόλυτα λογική. Η αλλαγή στο περιβάλλον εργασίας και η πρόοδος στις τεχνολογίες των επικοινωνιών, ανοίγουν στα άτομα με ειδικές ανάγκες νέες οδούς αναζήτησης μιας αξιοπρεπούς εργασίας.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη του ΟΗΕ  δε διαθέτουν νομοθεσία που να προστατεύει τα άτομα με ειδικές ανάγκες στον τόπο εργασίας. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που αναμένεται  να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του νέου έτους, αναγνωρίζει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία και την ίση απασχόληση. Τονίζει το δικαίωμά τους να εξασφαλίζουν τα προς το ζην με μια  εργασία που θα επιλέγουν ελεύθερα και το δικαίωμα  τους να εργάζονται σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι τόσο προσπελάσιμο όσο και φιλόξενο.

Τη σημερινή Διεθνή Ημέρα, ας επαναλάβουμε τη δέσμευσή μας  για την κατοχύρωση ίσων δικαιωμάτων για όλους και ας υποσχεθούμε ότι θα εξασφαλίσουμε την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στη ζωή της κοινωνίας τους

 

 

 

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.