Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

3 Μαΐου 2008 - Παγκόσμια Ημέρα για την Ελευθερία του Τύπου

Μήνυμα του Μπαν Γκι-Μουν,  Γ.Γ ΟΗΕ

" Από την εκπαίδευση της νεολαίας έως τη σχέση  των πολιτών με την πολιτική τους ηγεσία, η πρόσβαση στην πληροφόρηση  μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε ριζικά τη ζωή και την κοινωνία μας. Όπως το νερό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη ζωής, έτσι και η γνώση συντηρεί την ικανότητά μας να φανταζόμαστε και να αλλάζουμε. Όταν οι πληροφορίες διακινούνται ελεύθερα, οι άνθρωποι αποκτούν  τα εφόδια για να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Όταν η ροή της πληροφόρησης παρακωλύεται – για πολιτικούς ή για τεχνολογικούς λόγους – τότε η ικανότητά μας να λειτουργήσουμε συναντά εμπόδια.

Εξήντα χρόνια πριν, οι συντάκτες της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διακήρυξαν στο Άρθρο 19 πως το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην ελευθερία γνώμης και έκφρασης «συμπεριλαμβάνει την ελευθερία του καθενός να υποστηρίζει τη γνώμη του χωρίς παρεμβάσεις και να αναζητά, να λαμβάνει και να μεταδίδει πληροφορίες μέσω όλων των μέσων ενημέρωσης, ανεξαρτήτως συνόρων». Καθώς η ταχεία εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης έχει ενισχύσει την ανάπτυξη ελεύθερων, πλουραλιστικών, ανεξάρτητων και επαγγελματικών μέσων ενημέρωσης, η σημασία αυτού του δικαιώματος είναι πιο φανερή από ποτέ. Η τεχνολογική πρόοδος  έχει αναγάγει  τα μέσα ενημέρωσης και τις γνώσεις σε θέματα πληροφόρησης σε δικαίωμα, στο οποίο όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση.

Τα ελεύθερα, ασφαλή και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αποτελούν μία από τις θεμέλιους  λίθους της ειρήνης και της δημοκρατίας. Οι επιθέσεις κατά της ελευθερίας του Τύπου είναι επιθέσεις κατά του  διεθνούς δίκαιου, της ανθρωπότητας, κατά της  ίδιας της ελευθερίας, εναντίον με λίγα λόγια όσων  υπερασπίζεται ο ΟΗΕ. Είμαι συνεπώς όλο και πιο ανήσυχος από τις αυξανόμενες επιθέσεις κατά των δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο, ενώ απογοητεύομαι  όταν αυτά τα  εγκλήματα δεν ερευνώνται ή όταν δε διώκονται πλήρως.

Στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ελευθερία του Τύπου –  φέτος εορτάζουμε την εξηκοστή επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - καλώ όλους να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, ώστε οι δράστες των επιθέσεων κατά δημοσιογράφων να έρθουν αντιμέτωποι  με τη δικαιοσύνη. Αποτίω φόρο τιμής σε όλους όσους εργάζονται σε δυσχερείς και επικίνδυνες συνθήκες για να μας παρέχουν ελεύθερη και αντικειμενική πληροφόρηση. Τέλος καλώ όλους εμάς να δουλέψουμε για την ελευθερία και την ασφάλεια του Τύπου σε όλο τον κόσμο".


Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.