Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη

bannerecosoc.jpg
Μία από τις κεντρικές εντολές του ΟΗΕ είναι η ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου, η επίτευξη της πλήρους απασχόλησης και η δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη. Σχεδόν τo 70% τoυ έργου του ΟΗΕ είναι αφιερωμένο στην επίτευξη αυτής της εντολής. Το έργο αυτό καθοδηγείται από την πεποίθηση ότι η εξάλειψη της φτώχειας και η βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων σ’ ολόκληρο τον κόσμο αποτελούν απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία συνθηκών που θα οδηγήσουν σε μια διαρκή ειρήνη.

Ο ΟΗΕ διαθέτει μοναδικές δυνάμεις για την προώθηση της Ανάπτυξης. Η παρουσία του είναι παγκόσμια ενώ έχει εξουσιοδότηση να καλύπτει τιε κοινωνικές, οικονομικές και έκτακτες ανάγκες. Ο ΟΗΕ δεν εξυπηρετεί κανένα ιδιαίτερο εθνικό ή οικονομικό συμφέρον. ‘Όλες οι χώρες, πλούσιες και φτωχές, έχουν φωνή στη λήψη σημαντικών πολιτικών αποφάσεων.

Ανθρωπιστικές καταστροφές μπορούν να συμβούν οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Όποια κι αν είναι η αιτία, πλημμύρες, ξηρασία, σεισμοί ή συγκρούσεις, μια ανθρωπιστική καταστροφή σημαίνει απώλειες ζωών, πρόσφυγες, κοινωνίες που δεν μπορούν να αυτοσυντηρηθούν και μεγάλο πόνο.

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.