Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Ανθρωπιστικές Υποθέσεις

bannerhumanitar.jpg
Εν όψει μιας καταστροφής, το σύστημα των οργανώσεων του ΟΗΕ παρέχει τροφή, στέγη, φάρμακα και πρακτική υποστήριξη στα θύματα, τα περισσότερα από τα οποία είναι παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι.

Ο ΟΗΕ συντονίζει τις ενέργειές του στις ανθρωπιστικές κρίσεις μέσω μιας επιτροπής στην οποία συμμετέχουν όλα τα κύρια ανθρωπιστικά σώματα, με πρόεδρο τον Συντονιστή ‘Έκτακτης Βοήθειας του ΟΗΕ. Μέλη του είναι το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP), και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Ακόμη εκπροσωπούνται και άλλες οργανώσεις του ΟΗΕ, όπως επίσης και μη κυβερνητικοί και διακυβερνητικοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί, όπως η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

refugees.jpgΓια την κάλυψη των εξόδων της ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διανομή της σ’αυτούς που την έχουν ανάγκη, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ κάνει εκκλήσεις για τη συγκέντρωση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους διεθνείς δωρητές. Επικεφαλής του Γραφείου είναι ο Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας του ΟΗΕ, ο οποίος υπηρετεί και ως Βοηθός Γενικός Γραμματέας για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις.

.

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.