Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

46ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ (Γενεύη, 5-23 Ιουλίου 2010)

 Το  46ο  Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ  θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως 23 Ιουλίου 2010 στη Γενεύη της Ελβετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη σχετική αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.