Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Επίσκεψη του κ. Φατούρου Δημητρίου εκπροσώπου του ΟΗΕ στο ΓΕ.Λ. ΣΕΡΒΙΩΝ του Ν. Κοζάνης

γελ σερβιων

Το Γενικό Λύκειο Σερβίων επισκέφθηκε την Τρίτη, 09-04-2019 ο εκπρόσωπος Επικοινωνίας και Πληροφόρησης του Διεθνούς Οργανισμού ΟΗΕ κ. Φατούρος Δημήτριος για να επικοινωνήσει με τους μαθητές του σχολείου και να παρουσιάσει το θέμα: «Ηνωμένα Έθνη: 75 Χρόνια στην υπηρεσία της Ανθρωπότητας και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Ο κ. Φατούρος Δημήτριος με εύληπτο, παραστατικό και διαλογικό τρόπο παρουσίασε την ίδρυση του οργανισμού, τις συνθήκες ίδρυσής του, τα ιδρυτικά κράτη μέλη, τον ρόλο του ΟΗΕ για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο, την ανθρωπιστική βοήθεια, και τη δράση του για την ανάπτυξη και την βελτίωση του κόσμου δίνοντας έμφαση στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2030.
Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία και οι μαθητές πληροφορήθηκαν πως είναι μέλη ενός παγκόσμιου οργανισμού ο οποίος με πολλούς τρόπους (ειδικευμένους οργανισμούς, ταμεία και προγράμματα), επηρεάζει τη ζωή τους και κάνει τον κόσμο τους καλύτερο.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕ.Λ. ΣΕΡΒΙΩΝ
ΚΟΥΡΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.