Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

20 Μαΐου 2019 - Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας

bees

Η αξία των μελισσών.

Οι μέλισσες και άλλοι επικονιαστές, όπως οι πεταλούδες, οι νυχτερίδες και τα κολιμπρί, απειλούνται όλο και περισσότερο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Οι επικονιαστές επιτρέπουν την αναπαραγωγή πολλών φυτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών καλλιεργειών τροφίμων. Οι επικονιαστές όχι μόνο συμβάλλουν άμεσα στην επισιτιστική ασφάλεια, αλλά είναι και το κλειδί για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας - ακρογωνιαίο λίθο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Χρησιμεύουν επίσης ως φρουροί για αναδυόμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους, σηματοδοτώντας την υγεία των τοπικών οικοσυστημάτων.

Τα χωροκατακτητικά έντομα, τα παρασιτοκτόνα, οι πρακτικές αλλαγής χρήσης της γης και των μονοκαλλιεργειών μπορούν να μειώσουν τα διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά και να θέσουν σε κίνδυνο τις αποικίες των μελισσών.

Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την σημασία των επικονιαστών, τις απειλές που αντιμετωπίζουν και την συμβολή τους στην βιώσιμη ανάπτυξη, ο ΟΗΕ έχει ορίσει τις 20 Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας.

Γιατί αυτή η ημερομηνία;

Οι 20 Μαΐου συμπίπτουν με τα γενέθλια του Άντον Γιάνσα, ο οποίος τον 18ο αιώνα πρωτοστάτησε στις σύγχρονες τεχνικές μελισσοκομίας στην πατρίδα του, τη Σλοβενία, και επαινούσε τις μέλισσες για την ικανότητά τους να εργάζονται τόσο σκληρά, ενώ χρειάζονται τόσο λίγη προσοχή.

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.