Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΑΔΑ
  • hellenicaid.gif

globalcompact_GRE.gif

MKO ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΠΛΗPΟΦΟPΗΣΗΣ (DPI)  ΤΟΥ  ΟΗΕ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤPΟΠΕΣ
ΟΜΙΛΟΙ UNESCO
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΟΗΕ
ΚΥΠPΟΣ
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠPΟ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤPΟΠΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΟΗΕ
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ
MKO ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΗPΟΦΟPΗΣΗΣ (DPI) ΤΟΥ ΟΗΕ

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.