Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

«Δεν χωρούν οι περιορισμοί στο Iντερνετ» - Άρθρο του Κόφι 'Αναν, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ στην εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

«Δεν χωρούν οι περιορισμοί στο Iντερνετ»  - Άρθρο του Κόφι 'Αναν, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ στην εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.