Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

«Χρειαζόμαστε Έναν Ισχυρό ΟΗΕ για Έναν πιο Ασφαλή Κόσμο» - Άρθρο του Κόφι ‘Αναν, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

«Χρειαζόμαστε Έναν Ισχυρό ΟΗΕ για Έναν πιο Ασφαλή Κόσμο»  -  Άρθρο του Κόφι ‘Αναν, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»  (PDF)

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.