Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

«Νταρφούρ: Μια ευκαιρία για την ειρήνη» - Άρθρο των Κόφι Άναν, Γ.Γ ΟΗΕ και Ομάρ Κονάρε, Προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»

«Νταρφούρ: Μια ευκαιρία για την ειρήνη» - Άρθρο  των Κόφι Άναν, Γ.Γ ΟΗΕ και Ομάρ Κονάρε, Προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» (PDF)

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.