Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

«Το όραμά μου για τον ΟΗΕ» - Άρθρο του Κόφι ‘Αναν, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».

«Το όραμά μου για τον ΟΗΕ» - Άρθρο του Κόφι ‘Αναν, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».


Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.