Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

“Μια διεθνής στρατηγική κατά της τρομοκρατίας” - Άρθρο του Κόφι ‘Αναν, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

“Μια διεθνής στρατηγική κατά της τρομοκρατίας” -  Άρθρο του Κόφι ‘Αναν, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ στην εφημερίδα   "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.