Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

" Mη χάσουμε την ευκαιρία να δώσουμε τέλος στη δυστυχία του Kονγκό" - 'Αρθρο των Γιαν "Εγκελαντ, Αναπληρωτή Γ.Γ. ΟΗΕ για τις τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Λουίς Μισέλ, Ευρωπαίου Επίτροπου για την Ανάπτυξη και την Ανθρωπιστική Βοήθεια.

" Mη χάσουμε την ευκαιρία να δώσουμε τέλος στη δυστυχία του Kονγκό" -  'Αρθρο των  Γιαν 'Εγκελαντ,  Αναπληρωτή Γ.Γ.  ΟΗΕ για τις τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις  και  Λουίς Μισέλ,   Ευρωπαίου Επίτροπου  για την Ανάπτυξη και την Ανθρωπιστική Βοήθεια.

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.