Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

" Οι στόχοι της Διακήρυξης της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών" - 'Αρθρο της Λουίζ Φρεσσέτ, Αναπληρώτριας Γ.Γ ΟΗΕ στην εφημερίδα " ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ"

" Οι στόχοι της Διακήρυξης της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών" - 'Αρθρο της Λουίζ Φρεσσέτ, Αναπληρώτριας Γ.Γ ΟΗΕ στην εφημερίδα " ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ" 

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.