Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

" Ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να είναι φάρος ελπίδας και τον 21ο αιώνα" - Συνέντευξη του Βοηθού Γ.Γ ΟΗΕ κ. Σάσι Ταρούρ στην εφημερίδα " Η Αυγή".

" Ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να είναι φάρος ελπίδας και τον 21ο αιώνα" - Συνέντευξη του Βοηθού Γ.Γ ΟΗΕ κ. Σάσι Ταρούρ στην εφημερίδα "  Η Αυγή" .


Σάσι Ταρούρ


Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.