Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

" Ωρα ανανέωσης" - 'Αρθρο του Shashi Tharoor, Βοηθού Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ για την Επικοινωνία και την Πληροφόρηση, στην εφημερίδα" Η Καθημερινή".

" Ωρα ανανέωσης" -  'Αρθρο του Shashi Tharoor, Βοηθού Γενικού Γραμματέα  ΟΗΕ για την Επικοινωνία και την Πληροφόρηση, στην εφημερίδα" Η Καθημερινή".

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.