Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

“ Ο Αθλητισμός ανθρώπινο δικαίωμα και ιδανικό εργαλείο μάθησης» . Άρθρο του ‘Αντολφ ‘Ογκι (Έθνος)

“ Ο Αθλητισμός ανθρώπινο δικαίωμα και ιδανικό εργαλείο μάθησης» . Άρθρο του ‘Αντολφ ‘Ογκι, ειδικού συμβούλου του Γ.Γ. ΟΗΕ για τον Αθλητισμό, την  Ανάπτυξη και την Ειρήνη, στην εφημερίδα  « Έθνος».  

13-08-2004

 

Ogi2.jpg

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.