Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

«Παγκόσμια Συμμαχία ενάντια στη φτώχεια και τον αποκλεισμό» - Άρθρο του Αμίρ Ντοσσάλ, Εκτελεστικού

«Παγκόσμια Συμμαχία  ενάντια στη φτώχεια και τον αποκλεισμό» - Άρθρο του Αμίρ Ντοσσάλ, Εκτελεστικού  Διευθυντή του Ταμείου του ΟΗΕ για τις  Διεθνείς Συνεργασίες(UNFIP)στην εφημερίδα «Έθνος».  (PDF)Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.