UN System

Yhdistyneet kansakunnat on ainutlaatuinen valtioidenvälinen järjestö. Sen muodostavat itsenäiset valtiot, jotka ovat vapaaehtoisesti liittyneet yhteen tehdäkseen työtä rauhan sekä taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen eteen.

Tie pysyvään rauhaan: Kansainvälinen rauhanturvaajien päivä

Sodan runtelemissa yhteiskunnissa rauhan aikaansaaminen on erittäin haastavaa. Rauhanturvauksen on kuitenkin todettu olevan yksi tehokkaimmista YK:n keinoista edistää pysyvää rauhaa. Kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä 29....
Turvallisuusneuvosto

Turvallisuusneuvosto

Turvallisuusneuvosto suunniteltiin maailmanrauhan ylimmäksi vartijaksi. Kun yleiskokous voi käsitellä mitä hyvänsä ongelmaa, turvallisuusneuvosto käsittelee ainoastaan rauhaa ja turvallisuutta koskevia kysymyksiä. Kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat luvanneet hyväksyä...
Huoltohallintoneuvosto

Huoltohallintoneuvosto

Huoltohallintoneuvosto on virallisesti lopettanut toimintansa sen jälkeen, kun viimeinen huoltohallintoalue, Yhdysvaltain hallinnoima Palau itsenäistyi vuonna 1994. Nykyisin neuvosto kokoontuu vain tarpeen vaatiessa. Kun Yhdistyneet...
Yhdistyneiden Kansakuntien päämaja

Sihteeristö

Kaikki YK:n työntekijät ovat sen sihteeristön jäseniä. Sihteeristöä johtaa pääsihteeri, jota avustaa YK:n päivittäiset työt tekevä kansainvälinen virkamieskunta. Sihteeristö palvelee YK:n muita elimiä ja hallinnoi...
Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ)

Kansainvälinen tuomioistuin

Kansainvälinen tuomioistuin on lainvoimaisia tuomioita antava YK:n elin. Vain valtiot voivat tuoda asioita tuomioistuimen käsittelyyn, eivät yksittäiset kansalaiset. Kun maa päättää jättää asian kansainvälisen...
Yleiskokous

Yleiskokous

Yleiskokous on YK:n tärkein päätöksentekoelin, jossa kaikki valtiot voivat edistää omia kantojaan ja tulla kuulluksi missä tahansa kysymyksissä. Kaikki YK:n jäsenet ovat edustettuina yleiskokouksessa....
Talous- ja sosiaalineuvosto (ECOSOC)

Talous- ja sosiaalineuvosto

Talous- ja sosiaalineuvosto eli ECOSOC käsittelee taloudellisia kysymyksiä, kuten kauppaa, liikennettä, teollistumista ja taloudellista kehitystä, mutta myös yhteiskunnallisia kysymyksiä kuten väestöä, lapsia, asumista, naisten...
27 / 5000 Translation results Yhdistyneiden Kansakuntien päämaja

Yhdistyneet kansakunnat

Yhdistyneet kansakunnat on ainutlaatuinen valtioidenvälinen järjestö. Sen muodostavat itsenäiset valtiot, jotka ovat vapaaehtoisesti liittyneet yhteen tehdäkseen työtä rauhan sekä taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen eteen....