Secretariaat
(www.un.org/documents/st)


Het Secretariaat – een internationale staf van medewerkers werkzaam op posten verspreid over de hele wereld – is belast met de dagelijkse werkzaamheden van de Organisatie. Het Secretariaat staat ten dienste van de andere VN-organen en verzorgt de administratie van hun programma's en beleid. Aan het hoofd staat de Secretaris-Generaal, die op voordracht van de Veiligheidsraad wordt benoemd door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare ambtsperiode van vijf jaar.

Het werk van het Secretariaat is even gevarieerd als de problemen waarmee de Verenigde Naties te maken krijgt. De taken gaan van het cošrdineren van vredesoperaties tot het bemiddelen bij internationale geschillen, en van het onderzoeken van economische en sociale trends tot het opstellen van studies over mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Het personeel van het Secretariaat informeert wereldwijd pers en media over het werk van de VN; organiseert internationale conferenties over zaken met een wereldwijde dimensie; en verricht tolk- en vertaalwerk in de offici‘le talen van de Organisatie.

Bij het Secretariaat zijn ongeveer 7500 mensen uit zo'n 170 landen in vaste dienst. Als internationale ambtenaren zijn zij – en ook de Secretaris-Generaal – alleen de VN verantwoording schuldig voor hun werkzaamheden en beloven zij geen instructies te zullen aanvaarden van enige regering of andere autoriteit. Krachtens het Handvest verplichten lidstaten zich ertoe het uitsluitend internationale karakter van de taken van de Secretaris-Generaal en zijn personeel te eerbiedigen, en niet te trachten hen op een ongepaste wijze te beïnvloeden.

De VN heeft haar hoofdzetel in New York, maar telt ook belangrijke vertegenwoordigingen in Addis Abeba, Bangkok, Beiroet, Genève, Nairobi, Santiago en Wenen, en voorts kantoren verspreid over de hele wereld.


UNIC Logo
Terug  Home  Terug naar boven