De VN-Familie van Organisaties
(www.unsystem.org)

De VN-familie van organisaties (het 'VN-systeem') bestaat uit het Secretariaat van de Verenigde Naties, de VN-programma's en -fondsen (zoals UNICEFen UNDP), de gespecialiseerde organisaties (zoals UNESCO en WHO) en verwante organisaties. De programma's en fondsen zijn hulporganen van de Algemene Vergadering. De gespecialiseerde organisaties zijn krachtens specifieke verdragen met de VN verbonden en rapporteren aan de Economische en Sociale Raad en/of aan de Algemene Vergadering. De verwante organisaties – waaronder IAEA en de Wereldhandelsorganisatie – zijn actief op gespecialiseerde terreinen en beschikken over eigen wetgevende organen en eigen begrotingen. Samen bestrijken de organisaties van het VN-stelsel alle aandachtsgebieden van het economische en sociale domein.


De Coördinatieraad van Hoofddirecteuren binnen het VN-systeem (CEB). De CEB – vroeger het Administratief Comité voor Coördinatie (ACC) genoemd – vertegenwoordigt het hele VN-systeem. De leden van de CEB zijn de hoofden van het dagelijks bestuur van 27 organisaties: de VN-fondsen en -programma's, de gespecialiseerde en de verwante organisaties. De CEB beoogt een doeltreffender coördinatie binnen het VN-stelsel bij het nastreven van de gemeenschappelijke doelen van de lidstaten in een breed spectrum van vraagstukken. De CEB wordt voorgezeten door de Secretaris-Generaal en komt tweemaal per jaar bijeen om zich te buigen over inhoudelijke en bestuurlijke kwesties waarvoor het VN-stelsel zich geplaatst ziet. De werkzaamheden worden deels uitgevoerd door hulporganen, die zich elk toeleggen op een specifiek aspect van de coördinatie binnen het systeem. (Zie: http://ceb.unsystem.org).  

 

Secretariaat

Internationale tribunalen

VN-programma's en andere organen

Gespecialiseerde en andere organisaties

Structuur van het systeem van de Verenigde Naties

De voornaamste vestigingen van de Verenigde Naties in de wereld

 


UNIC Logo
Terug  Home