Caecilia Johanna van Peski

Caecilia van Peski, article intro info (NL)
Caecilia van Peski, article intro info (NL)

 

Caecilia van Peski (1970) is expert ter zake als het gaat om vrede & veiligheid, democratisering, mensenrechten en het houden van waarachtige (en daarmee vrije en eerlijke) verkiezingen. Ze is iemand die weet wat ze wil bereiken in haar professionele loopbaan, een vrouw met een duidelijke visie op de wereld die weet wat zij wil betekenen voor anderen. Zo’n sterke persoonlijkheid is nodig om het op haar terrein vol te houden; conflictbeslechting, monitoren van staakt-het-vuren, vredesonderhandelingen en de bescherming van burgers. In haar werkpraktijk wordt Caecilia geconfronteerd met uitermate complexe en moeilijke humanitaire omstandigheden. Hoe gaat zij daar mee om?

read on issuu PDF Icon Blue

Caecili Johanna van Peski, profile picCaecilia van Peski heeft al een indrukwekkende internationale carrière achter de rug op het gebied van vrede en veiligheid. Met een diploma ontwikkelings- en culturele psychologie op zak, ging Caecilia in eerste instantie aan de slag als docent, waarbij ze les gaf aan studenten over psychologische en later ook bestuurlijke kennis- en vaardigheden. Ook werkte zij als schoolloopbaanbegeleider, verrichtte daarbij individuele diagnostiek. Caecilia gebruikt de kennis die ze op de schoolbanken geleerd heeft, om de positie van mensen in verdrukking beter te begrijpen en te verbeteren. Zo heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan een EU onderzoek in het kader van internationale samenwerking, democratisering en leiderschap. Met een ambitieuze wereldvisie in het achterhoofd en dankzij haar engagement voor mensenrechten en vredesopbouw, werd Caecilia van Peski uitgezonden in het kader van meer dan dertig verkiezingswaarnemingsmissies, zowel voor de Europese Unie (EIDHR, the European Instrument for Democracy and Human Rights) als voor de de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE / ODIHR).

Van Peski werd in 2010 uitgezonden naar de EUMM Georgië, naar aanleiding van het territoriale conflict rondom Zuid Ossetië. Ze werd in de provinciehoofdstad Gori geplaats waar op dat moment de gevolgen van de vijfdaagse oorlog (die uitbrak in augustus 2008) nog zeer prominent aanwezig waren. Zelf maakte Caecilia er uiteindelijk ook een moeilijke tijd door, toen zij zwaargewond haar missie af moest breken ten gevolge van een missie-gerelateerd verkeersongeval. Na een periode van herstel werd Caecilia in 2014 uitgezonden naar de OVSE, als onderdeel van de speciale monitoringmissie in Oekraïne (OSCE SMM). De missie had als mandaat het stabiliseren van de situatie aan de grond en het faciliteren van dialoog rondom de vredesonderhandelingen. Daartoe behoorde ook de waarneming op de naleving van het staakt-het-vuren uit het Minsk Agreement. “Wat me tijdens mijn jaren in Oekraïne het meest raakte, was getuige te zijn van het diepe menselijke leed en de enorme impact op de sociale en natuurlijke omgeving die het gevolg waren van het gewapende conflict”.

Visit of a youth projetcs in Gao in cooperation between the UNV and MINUSMA, the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
«Bezoek aan een van de jongerenprojecten in Gao die in samenwerking met UNV worden uitgevoerd in de context van MINUSMA, de UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali»

Nadat zij haar missie naar Oekraïne in 2016 afrondde stapte Caecilia over naar het VN-Vrijwilligersprogramma in Bonn, Duitsland. Het VN-Vrijwilligersprogramma mobiliseert elk jaar rond dan 7000 mensen – van uiteenlopende nationaliteit en leeftijd – als VN-vrijwilliger wereldwijd om hulp te bieden bij het organiseren en uitvoeren van lokale en nationale verkiezingen alsook ter ondersteuning van projecten voor vredeshandhaving en humanitaire hulp. Het mandaat van Caecilia bestaat onder andere uit het toezicht houden op de uitvoering van UNV’s Peace Programme Strategy, in landen die zich in een langdurige crisissituatie bevinden of in de periode van opbouw na conflict. Als Chief, Peace Programming Section beheert ze de portefeuilles van zesentwintig crisis / post-crisislanden over de hele wereld, met het zwaartepunt in landen op het Afrikaanse continent, het Midden-Oosten en de Verenigde Arabische Staten. Het gaat daarbij om landen waarbinnen sprake is van een VN vredesmissie.

Over haar job bij het vrijwilligersprogramma van de Verenigde Naties is Caecilia enthousiast. De VN is een grote, wereldomvattende organisatie, maar het daadwerkelijke aantal arbeidsplaatsen is navenant klein. Daardoor is er niet voor iedereen die dat graag zou willen een baan bij de VN. UNV biedt een aantrekkelijke optie voor hen die niet voor de VN werken, maar wel graag aan het werk van de VN bij willen dragen. Voor wat een VN-vrijwilliger bijdraagt aan de VN krijgt hij of zij ook weer veel terug. Een financiële vergoeding die het mogelijk maakt om in het eigen levensonderhoud te voorzien tijdens de uitzending en ook waardevolle kennis en ervaring omtrent het werk van de VN en een uitgebreid internationaal netwerk vanuit de buitenlandervaring. De criteria’s om binnen te geraken zijn dat je minstens 25 jaar oud moet zijn en (doorgaans) in het bezit moet zijn van een masterdiploma.

Visit to a MINUSMA office in Gao, where there is a large number of Dutch military personnel
«Bezoek aan MINUSMA, locatie Gao waar ook een ruim aantal Nederlandse militairen geplaatst is, de UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali»

Nadat Caecilia ging werken voor UNV ontplooide zij ook verdere activiteiten binnen UNOCHA, het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden. Haar werk daar richt zich op Civiel-Militaire samenwerking tijdens natuurrampen en gewapende conflicten. Ze is opgenomen in de zogenaamde UNOCHA Associated Surge Pool (ASP), waarvanuit zij op afroep beschikbaar is voor noodinzet. Tijdens haar uitzendingen naar Georgië en Oekraïne werd Caecilia al geconfronteerd met beide, namelijk gewelddadige gewapende conflict en negatieve effecten op de natuurlijke omgeving door bijvoorbeeld lekkage van chloortanks bij een waterreservoir en olielekkages in de buurt van een woonwijk.

Hoewel ze slechts over een paar jaar ervaring op een staff-functie binnen de VN beschikt, kijkt Caecilia net omwille van haar internationale achtergrond met een deskundige blik naar de internationale organisatie. Ze heeft vertrouwen in de Verenigde Naties, omdat het een internationale organisatie is die landen samenbrengt om de wereld beter en meer duurzaam te maken. De Sustainable Development Goals zijn daarbij een belangrijke leidraad, aldus Van Peski. Maar met een kritische blik meent ze ook dat het hoogtijd is dat de VN grondig renoveert. Als de VN tussen beide komt in een conflictsituatie, stemt de organisatie vaak haar instrumenten niet genoeg af op de lokale situatie. Zulke vredesvraagstukken zijn uiteraard zeer complex, maar kunnen volgens Caecilia niet goed opgelost worden wanneer er niet voldoende situatie-specifieke maatregelen genomen worden. Als cultuurpsycholoog met ervaring in vele conflictgebieden heeft zij zelf kunnen zien waar het wat die aanpassing aan de lokale situatie mis gaat, maar ook goed.

Daarnaast is Caecilia een fervente verdediger van de rechten van de vrouw. In 2010 benoemde de toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden haar tot speciaal vertegenwoordiger op het gebied van vrouwenzaken bij de Verenigde Naties. Deze benoeming is uniek omdat Nederland het enige land ter wereld is dat een vrouwelijke vertegenwoordiger naar de Verenigde Naties benoemd. Niet lang hierna sprak ze de 65e Algemene Vergadering van de VN in New York toe waarin ze zich uitsprak over de implementatie van VN Veiligheidsraad Resolutie 1325. Deze mijlpaalresolutie, aangenomen in oktober 2000, bevestigt de belangrijke rol die vrouwen spelen bij het voorkomen van conflicten, bij vredesonderhandelingen en bij de wederopbouw na een conflict.

“Ookal is in jouw ogen het effect van je inzet in eerste instantie tamelijk gering; in het grotere verhaal van mondiale duurzame ontwikkeling is ieders persoonlijke bijdrage gigantisch! ”

Caecilia geeft tenslotte nog een paar tips aan jongeren die een internationale carrière ambiëren. “Blijf niet stil zitten in afwachting van, maar laat je zien als het licht van een vuurtoren waar anderen vanzelf aandacht aan gaan besteden. Je hoeft daarbij niet de beste of de meest hardwerkende te zijn. Streef eerder na om die persoon te zijn die anderen zich herinneren vanwege je betrokkenheid en authenticiteit. Dat is waar ook de VN naar verlangd. Alle, ook kleinere ervaringen dragen bij tot een succesvolle professionele loopbaan. Denk ook na over je verschillende prioriteiten in het leven. Wil je werkelijk het grootste deel van je tijd in het buitenland zijn, weg van dierbare familie en vrienden? Ook het hebben van een gezin is soms moeilijk om te combineren met een internationale carrière. Vooral voor professionele vrouwen is dit toch nog vaak het geval”.

Toch eindigt Caecilia met een positieve noot: “Een internationale loopbaan bij de VN biedt niet enkel aan de mensen waar jij je hard voor maakt, maar ook aan jouzelf prachtige kansen. Laat je daarbij niet uit het veld slaan als je de resultaten niet direct ziet; ook als het effect van je inzet in eerste instantie als tamelijk gering overkomt, is in het grotere verhaal van mondiale duurzame ontwikkeling jouw persoonlijke bijdrage gigantisch!”.

UNRIC BENELUX ([email protected]) – December 2017 – Auteur : Audrey Vekemans