woensdag, 24 juli 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Belgique-provincesBELGIE

Federale Instellingen

Belgische Overheid

Belgische Senaat  

De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

De Raad van State

Federale Overheidsdienst Justitie

De Eerste Minister van België

Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

 

Regionale en communautaire instellingen

Wallonië

De Sociaal-Economische Raad van het Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Franstalige Gemeenschap van België

Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel

Vlaamse Overheid

Vlaams Parlement

De Duitstalige Gemeenschap

Nieuw: Website van het Departement internationaal Vlaanderen

 

België en de VN

Permanente Vertegenwoordiging van België bij de VN in New York

Vertegenwoordiging van België bij de VN in Genève

De VN in Brussel (in samenwerking met de EU)

Bureau van de EU delegatie bij de VN  

 

VN-organisaties en aangesloten instellingen

UNICEF België

UNESCO België

 

Bibliotheken

Lijst Bibliotheken met VN-materiaal

 

Belgische associaties en NGO’s

Lijst Belgische NGO’s

 

Belgische Universiteiten en Universitaire centra

Lijst Belgische Universiteiten en Universitaire centra

 

Andere

Vereniging voor de VN

Officiële Publicaties van de VN

Duurzame economie België 

ATD Vierde Wereld in België

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px