woensdag, 21 augustus 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN Programma's, Fondsen, Gespecialiseerde en andere Organisaties

banner-links-Org

(Al de onderstaande websites zijn in het Engels)

Programma's en Fondsen

Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF)

VN-Bevolkingsfonds (UNFPA)

VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP)

Bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de Vluchtelingen (UNHCR)

Bureau van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens (OHCHR)

VN Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD)

Internationaal Handelscentrum UNCTAD/WTO (ITC)

VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit (UNODC)

VN-Milieuprogramma (UNEP)

Het Wereldvoedselprogramma (WFP)

VN-Centrum voor Menselijke Nederzettingen (UN-HABITAT)

VN-Eenheid voor Gendergelijkheid en de Empowerment van Vrouwen (UN-Women)

VN-Vrijwilligers (UNV)

VN-Agentschap voor Hulp aan de Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA)

Universiteit van de Verenigde Naties (UNU)

VN-Bureau voor Projectondersteunende Diensten (UNOPS)

VN-Instituut voor Opleiding en Onderzoek (UNITAR)

VN-Interregionaal Criminologisch en Gerechtelijk Onderzoeksinstituut (UNICRI)

VN-Onderzoeksinstituut voor Ontwapeningsvraagstukken (UNIDIR)

 

Aanverwante Organisaties

Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA)

Voorbereidende Commissie voor de Organisatie voor het Kernstopverdrag (CTBTO)

Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)

Wereldhandelsorganisatie (WTO)

 

Gespecialiseerde organisaties

Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO)

Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO)

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

De Wereldbankgroep

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Organisatie voor de Internationale Burgerluchtvaart (ICAO)

Internationale Maritieme Organisatie (IMO)

Internationale Telecommunicatie Unie (ITU)

Wereldpostunie ( UPU)

Wereld Meteorologische Organisatie (WMO)

Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO)

Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD)

Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO)

Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO)

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px