donderdag, 18 juli 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Tien mondiale bedreigingen voor de gezondheid

WHO worker  ©UNRIC

25 januari 2019 – Van de tien mondiale bedreigingen voor de gezondheid die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden vastgesteld, zijn er meerdere die rechtstreeks verband houden met onze manier van leven. We worden steeds meer getroffen door luchtvervuiling, gecreëerd door de mens en het wantrouwen tegenover sommige vaccins vormt een risico voor iedereen.

Luchtverontreiniging en klimaatverandering behoren tot de grootste risico's voor de wereldwijde gezondheid. De WHO schat dat zelfs als elk land de afspraken van het Akkoord van Parijs nakomt, de gemiddelde mondiale temperatuur van deze eeuw met meer dan 3 °C zal stijgen. Kanker, beroertes, hartaandoeningen en longziekten die verband houden met vervuiling en het broeikaseffect zullen wereldwijd 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen veroorzaken. In België gaan jaarlijks meer dan 8.000 mensen te vroeg dood als gevolg van een omgeving met te veel fijnstof.

Toenemend wantrouwen tegenover vaccins vormt ook een groot risico voor de volksgezondheid. Of het nu om pseudowetenschappelijke redenen of in naam van religieuze overtuigingen gaat, steeds meer ouders weigeren hun kinderen te vaccineren.

Vaccinatie voorkomt jaarlijks 2 tot 3 miljoen sterfgevallen; volgens de WHO zou een verbetering van de totale vaccinatiedekking per jaar zelfs bijkomend 1,5 miljoen levens kunnen besparen. Niet gevaccineerd worden verhoogt de kans op verspreiding van een ziekte. Zo zijn gevallen van mazelen dit jaar met 30% gestegen, met bijzonder sterke epidemieën in Algerije en Madagaskar. In Nederland is bijna 10% van de twee-jarigen niet gevaccineerd, terwijl volgens de WHO een dekking van 95% nodig is om de ziekte volledig uit te roeien.

Niet-overdraagbare ziekten zoals diabetes, kanker en hartziekten, die verantwoordelijk zijn voor meer dan 70% van alle sterfgevallen wereldwijd, nemen toe. Deze toename is voornamelijk te wijten aan roken, lichamelijke inactiviteit, overmatig alcoholgebruik en een ongezond voedingspatroon. Bovendien waarschuwt de WHO ook voor de mogelijkheid van een toekomstige wereldwijde grieppandemie - de intensiteit en het epicentrum ervan zijn nog onbekend. Dergelijke pandemie houdt een hoog sterfterisico in voor 65-plussers en mensen met chronische ziekten.

Bovendien waarschuwt de WHO ook voor overmatig gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen, die de weerstand van pathogenen verhogen. In 2017 waren ongeveer 600 000 gevallen van tuberculose resistent tegen rifampicine, een van de meest doeltreffende eerstelijnsgeneesmiddelen tegen tuberculose.

De WHO benadrukt ook het blijvende bestaan van kwetsbare gebieden, waar 22% van de wereldbevolking nauwelijks toegang tot basisgezondheidszorg heeft als gevolg van ongunstige weersomstandigheden of humanitaire crises (conflicten, ontheemde bevolking, …). Ook bijzonder gevaarlijke virussen zoals Ebola of Zika zijn destabiliserende factoren in gebieden die al door conflict worden getroffen, zoals de Democratische Republiek Congo. De WHO belooft een grondig onderzoeks- en ontwikkelingsplan om beter op deze pathogenen te kunnen inspelen.

Zo’n 40% van de wereldbevolking, onder meer in Bangladesh, India en Nepal, loopt het risico op dengue. Voor de meest ernstige gevallen kent deze koorts een sterftecijver van 20%. De WHO poogt het aantal sterftegevallen door dengue tegen 2020 te halveren.

Daarnaast veroorzaakt HIV bijna een miljoen doden per jaar, en blijft daarmee een ernstige bedreiging. Sinds haar begin eiste de epidemie zo’n 35 miljoen mensenlevens, op een totaal van meer dan 70 miljoen zieken. Momenteel leven er wereldwijd ongeveer 37 miljoen mensen met HIV. In 2019 zal de WHO ook met landen samenwerken om de introductie van zelfscreening te ondersteunen.

Ten slotte beschikken vele landen niet over voldoende middelen voor eerstelijnsgezondheidszorg. In 2019 zal de WHO partners zoeken om de toegang tot de gezondheidszorg te versterken, aangezien dit essentieel blijkt om universele gezondheidszorg te verwezenlijken.

Onderstaande infographic vat deze tien punten samen:

Infographic ©UNRIC

Voor meer info, ga naar WHO

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px