dinsdag, 23 juli 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Elk verminkt meisje is er één te veel

FGM Aisha Ousman ©Unicef Ethiopia

Vrouwelijke genitale verminking, bekend als VGV, bedreigt bijna vier miljoen meisjes per jaar. 

Vandaag zijn er naar schatting 200 miljoen vrouwen en meisjes waarop de uiterst pijnlijke ingreep, die geworteld is in genderongelijkheid en machtsonevenwichtigheden, werd uitgevoerd. Op 6 februari wordt de internationale dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking overal ter wereld waargenomen. Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, UNFPA, waarschuwt met hun nieuwe campagne "Born Complete" voor het feit dat er in 2030 zo’n 68 miljoen meisjes onderworpen zullen worden aan vrouwelijke genitale verminking als we onze inspanningen om een ​​einde te maken aan de schadelijke praktijk niet versnellen.

Hoewel alle EU-landen beschikken over wetgeving die VGV verbiedt, is Europa niet immuun voor de praktijk. Schattingen wijzen erop dat elk jaar ongeveer 180 000 meisjes het risico lopen te worden verminkt en dat 500 000 vrouwen in Europa zijn blootgesteld aan VGV.

"Vrouwelijke genitale verminking is een afschuwelijke schending van de mensenrechten waar vrouwen en meisjes over de hele wereld mee te maken hebben”, zegt Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties."Het ontzegd hen hun waardigheid, brengt hun gezondheid in gevaar en veroorzaakt onnodige pijn en lijden, zelfs de dood."

VGV is het meest geconcentreerd in 29 landen in Afrika en het Midden-Oosten, maar komt ook veel voor in verschillende Aziatische landen, waaronder India, Indonesië, Irak en Pakistan, en ook bij sommige inheemse groepen in Latijns-Amerika, zoals de Emberá in Colombia.

Bovendien blijft vrouwelijke genitale verminking bestaan ​​bij immigrante bevolkingsgroepen die in Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland wonen.

Maar VGV komt steeds meer onder de aandacht van de media. De Britse nieuwszender BBC bracht een paar dagen geleden het verontrustende nieuws dat er steeds meer VGV wordt uitgevoerd op Britse baby's en kinderen. Het nieuws kwam er nadat een moeder schuldig bevonden werd aan VGV, overigens de eerste veroordeling voor VGV in het Verenigd Koninkrijk. Als het gaat om het bestrijden van VGV, wordt Frankrijk vaak aangehaald als voorbeeld vanwege haar harde standpunt inzake VGV. In de afgelopen 34 jaar zijn er 29 rechtszaken geweest, waarbij ongeveer 100 mensen, zowel ouders als verminkers, zijn veroordeeld.

Talrijke intergouvernementele organisaties hebben opgeroepen tot de eliminatie van VGV , waaronder de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking."Elk meisje en elke vrouw heeft het recht op een ​​leven zonder geweld en pijn. En toch worden er meer dan 200 miljoen vrouwen en meisjes over de hele wereld gedwongen de pijnlijke en traumatische praktijk van genitale verminking te ondergaan, waaronder 500.000 in Europa. Miljoenen meisjes lopen het risico om te worden verminkt: zo’n 68 miljoen meisjes in 25 landen tegen 2030", zeiden de EU-leiders in een gezamenlijke verklaring die vandaag is gepubliceerd. De internationale dag valt ook onder het Spotlight Initiative, een gezamenlijk project van de Europese Unie en de Verenigde Naties om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te elimineren. Eén van de leidraden van het Spotlight Initiative is gericht op het tegengaan van seksueel en gendergerelateerd geweld en schadelijke praktijken in Subsaharaans Afrika, waaronder vrouwelijke genitale verminking.

Met Doelstelling 5 inzake gelijkheid van mannen en vrouwen, meer bepaald 5.3: Elimineer alle schadelijke praktijken, zoals kind, vroeg en gedwongen huwelijk en genitale verminking van vrouwen, roepen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van 2015 op tot beëindiging van VGV tegen 2030.

UNFPA leidt samen met UNICEF het grootste wereldwijde programma om het beëindigen van genitale verminking te versnellen. Het programma richt zich momenteel op 17 Afrikaanse landen en ondersteunt ook regionale en mondiale initiatieven.

Lees hier ook de gezamelijk verklaring van UNFPA, UNICEF en UN Women.

Meer informatie over de Internationale dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking. 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px