donderdag, 18 juli 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN-experten roepen België op om koloniale verleden onder ogen te zien

VN-experten tijdens persconferentie over koloniaal verleden en racisme in België © UNRIC

VN-experten roepen België op om koloniale verleden onder ogen te zien

Op maandag 11 februari heeft de VN-werkgroep van experten rond mensen van Afrikaanse afkomst, een groep van onafhankelijke experten van het VN-mensenrechtensysteem, een persconferentie gehouden in Brussel om de bevindingen na afloop van een bezoek aan België voor te stellen.  

De groep van experten stelde in zijn aanbevelingen dat België de ware aard van het geweld en onrecht van het koloniaal verleden moet erkennen om zo de onderliggende oorzaken van het huidige racisme tegenover mensen met een Afrikaanse afkomst aan te pakken.

Volgens Michal Balcerzak, voorzitter van de werkgroep “moet de Belgische overheid een uitgebreid nationaal actieplan tegen racisme aannemen”.

"We hebben duidelijk bewijs gevonden dat rassendiscriminatie binnen Belgische instellingen endemisch is. Mensen van Afrikaanse afkomst worden geconfronteerd met discriminatie wat betreft het genot van economische, sociale en culturele rechten, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt”, zei de heer Balcerzak tijdens de presentatie van de verklaring na afloop van het bezoek.

De experten drongen er ook bij de autoriteiten op aan om gedetailleerde gegevens rond deze kwestie te verzamelen en deze te gebruiken om de erkenning van mensen van Afrikaanse afkomst te waarborgen en hun historische ‘sociale onzichtbaarheid’ te overwinnen.

“We hebben nota genomen van belangrijk werk van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia) dat als onafhankelijke publieke instelling discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert bij de bescherming van de mensenrechten en bij het documenteren van racisme en ongelijkheid op federaal en regionaal niveau,” aldus de heer Balcerzak.

De werkgroep heeft ook haar bezorgdheid geuit over het feit dat het publieke debat geen genuanceerd inzicht van de geschiedenis weerspiegelt. “De overheid moet nagaan en er op toe zien dat leerboeken en lesmateriaal de historische feiten met betrekking tot tragedies en wreedheden uit het koloniale tijdperk accuraat weergeven”, voegde de heer Balcerzak hieraan toe.

De delegatie, waaronder mensenrechtenexperten Achmed Reid en Dominique Day, bestempelde de naamsverandering van het voormalige Brusselse ‘Bolwerksquare’ naar ‘Patrice Lumumbasquare’ in juni 2018 als positief en moedigde verdere herdenking van bekende mensen van Afrikaanse afkomst aan.

Persconferentie van VN-experten over koloniaal verleden en racisme in België © UNRIC

Tijdens het bezoek dat van 4 tot 11 februari plaatsvond, bezocht de Werkgroep Brussel, Antwerpen, Luik, Namen en Charleroi om onderzoek te doen naar racisme, rassendiscriminatie, afrofobie, xenofobie en gerelateerde onverdraagzaamheid ten aanzien mensen van Afrikaanse afkomst in België. De experten hebben ook een stand van zaken gegeven sinds hun laatste missie in het land in 2005.

De werkgroep heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Internationale Decennium voor mensen van Afrikaanse Afkomst te promoten. Het decenium, dat van 2015 tot 2024 loopt, heeft tot doel de bijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst aan de samenleving in de schijnwerper te zetten. Daarnaast legt het decenium ook de nadruk op het versterken van nationale, regionale en internationale samenwerking om te garanderen dat de mensenrechten van mensen van Afrikaanse afkomst gerespecteerd, gestimuleerd en volbracht worden.

De Werkgroep zal in september 2019 een rapport met haar bevindingen en aanbevelingen aan de VN Mensenrechtenraad voorleggen.

 

De VN-werkgroep van experten rond mensen van Afrikaanse afkomst  werd opgericht op 25 april 2002 door de toenmalige Commissie voor Mensenrechten, als gevolg van de Wereldconferentie tegen Racisme in Durban in 2001. De Werkgroep is samengesteld uit vijf onafhankelijke experten: M. Michal Balcerzak (Polen), de huidige voorzitter; M. Ahmed Reid (Jamaica); Mevr. Dominique Day (Verenigde Staten van Amerika); M. Sabelo Gumedze (Zuid-Afrika); en M. Ricardo A. Sunga III (Filipijnen).

De Speciale Rapporteurs zijn deel van de zogenaamde speciale procedures van de Mensenrechtenraad. De special procedures vormen het grootste orgaan van onafhankelijke experten binnen het VN-Mensenrechtensysteem. Het is de naam die gegeven wordt aan onafhankelijke onderzoeks- en toezichtsmechanismes van de Raad die zich richten op landspecifieke situaties of thematische kwesties over heel de wereld. De experten werken op vrijwillige basis; ze zijn geen VN-personeel en ontvangen geen salaris voor hun werk. Ze staan los van elke overheid of organisatie en en vervullen hun taken in een onafhankelijke hoedanigheid.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px