dinsdag, 23 juli 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

België en UNODC ondertekenen overeenkomst van 2 miljoen euro om de bestrijding van corruptie en criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten in Afrika te versterken

Ondertekening akkoord © Ministerie van Buitenlandse Zaken

Brussel, 13 februari 2019 - België en het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit van de Verenigde Naties (UNODC) hebben een nieuwe financieringsovereenkomst ter waarde van twee miljoen euro ondertekend ter bestrijding van corruptie en criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten in Afrika. De fondsen zullen de inspanningen van UNODC op dit gebied vergroten en zorgen voor meer steun aan de Afrikaanse lidstaten.

Criminelen staan ​​er om bekend grote sommen geld afkomstig uit criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten en boscriminaliteit binnen te halen. Deze grote hoeveelheden crimineel verworven middelen worden op hun beurt gebruikt om corruptie te ondersteunen, wat consequent de integriteit van de overheid aantast en niet-duurzame economische activiteiten vergemakkelijkt.

Om deze vorm van criminaliteit te voorkomen en te bestrijden, moeten geavanceerde criminele netwerken worden ontmanteld. Elke schakel in de criminele keten moet worden aangepakt, van het aankopen, vervoeren en afleveren van illegaal verworven producten uit bossen en afkomstig van in het wild levende dieren en planten tot het witwassen van geld of opbrengsten die voortkomen uit deze misdaden.

John Brandolino, UNODC-directeur van de afdeling die zich toelegt op internationale verklaringen (Division for Treaty Affairs), benadrukte dat "de handel in wilde dieren en de corruptie op zich al negatieve gegevens zijn, maar dat een combinatie van beide bijzonder verwoestend is, en op meerdere fronten een negatieve invloed op samenlevingen en ontwikkeling heeft".

Vice-eerste minister van Buitenlandse Zaken en Defensie van Europese Zaken, Didier Reynders, zei: "België is erg trots om twee miljoen euro bij te dragen aan het ondersteuningsprogramma van UNODC in de regio Centraal-Afrika, met een focus op de Democratische Republiek Congo (Virunga Park), Oeganda, Tsjaad en Kameroen."

De heer Reynders benadrukte dat “deze toezegging volledig in lijn is met onze sterke betrokkenheid om illegale handel in wilde dieren en planten te bestrijden, wat een globale aanpak en internationale samenwerking tussen landen van herkomst en importerende landen vergt.” Ook benadrukte hij dat “wilde dieren een onvervangbaar deel uitmaken van de levende natuurlijke bronnen van onze planeet. Ze moeten beschermd worden voor de huidige generatie en die van morgen.”

Het bestrijden van criminaliteit tegen wilde dieren en bossen en de corruptie die dat mogelijk maakt “komt ook de ontwikkeling van lokale gemeenschappen ten goede”, zei vice-eerste minister Reynders. “Het stopzetten van een belangrijke financieringsbron voor criminele netwerken en gewapende groepen is ook cruciaal voor het regionale bestuur en de veiligheid.”

Binnen UNODC hebben de Globale Programma’s voor het Bestrijden van Criminaliteit tegen Wilde Dieren en Bossen; en Corruptie sterke gezamenlijke programma’s opgebouwd om alle links in de criminele keten –van plaats van het delict tot rechtzaal- aan te kaarten, met een bijzondere nadruk op het aanpakken van corruptie en het ontmantelen van criminele netwerken.

UNODC’s gezamenlijke programma van technische assistentie richt zich daarnaast ook op het verbeteren van de strijd tegen corruptie binnen beherende autoriteiten voor wilde dieren en planten in landen van herkomst, en op het opbouwen van capaciteit om financiële onderzoeken te verrichten die gelinkt zijn aan criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten.

De nieuwe Belgische bijdrage van twee miljoen euro zal een aanvulling zijn op de activiteiten die momenteel lopen en zal UNODC toestaan om de geografische reikwijdte van het werk uit te breiden. UNODC zal samenwerken met beherende autoriteiten voor wilde dieren en planten om risico’s op corruptie te identificeren, mitigatiestrategieën te ontwikkelen en Corruption Prevention Committees op te zetten ter ondersteuning hiervan. Bovendien zal de Belgische bijdrage inspanningen die de globale kennis en zichtbaarheid voor het onderwerp vergroten en bijhorende financiële onderzoeken rondom criminaliteit tegen wilde dieren en bossen ondersteunen.

 

Meer informatie:

UNODC Global Programme for Combating Wildlife and Forest Crime

UNODC's Action against corruption

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px