zaterdag, 19 oktober 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Internationale Dag van de Jeugd: “Wees dapper en doe iets!”

Flore De Pauw, foto: Kiara WorthFlore De Pauw, foto: Kiara Worth

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Jeugd (12 augusutus) interviewde UNRIC de Nederlandstalige en Franstalige VN-jongerenvertegenwoordigers voor duurzame ontwikkeling Flore De Pauw en Diane Delava. Het interview met Flore lees je hieronder en dat met Diane op onze Franstalige pagina. Beiden zijn het roerend met elkaar eens: verandering begint bij jezelf, en het is belangrijk om actief deel te nemen aan onze democratie.

Hoe ben je VN-jongerenvertegenwoordiger geworden?
Ik werd VN-jongerenvertegenwoordiger via een selectieproces dat uitging van de Vlaamse Jeugdraad. Ik moest een motivatiebrief schrijven, een interview afleggen, stemmen van jongeren verzamelen via een persoonlijke campagne en tot slot speechen voor publiek. De speech vond meteen ook plaats op de finaleavond waar ik te horen kreeg dat ik de nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling werd.

Waarom is het belangrijk om de Belgische jeugd bij de VN te vertegenwoordigen?
Uit mijn ervaring kan ik zeggen dat jongeren veelal een andere manier hebben van informatieoverdracht. En dat is cruciaal. Soms zou de VN een beetje meer funky mogen zijn, al worden er natuurlijk heel serieuze dingen besproken. Daarnaast zitten jongeren niet vastgeroest in systemen of denkwijzen en zijn we radicaler in onze voorstellen. De representatie per land is van belang omdat jongeren in verschillende landen verschillende noden hebben. Goed om te weten is dat we jongeren niet enkel vertegenwoordigen op internationaal niveau, maar ook op nationaal en regionaal niveau.

Heb je regelmatig contact met vertegenwoordigers van andere landen?
Vooral op internationale conferenties komen we elkaar tegen en werken we samen. Zo organiseerden de Europese jongerenvertegenwoordigers samen een event tijdens het High Level Political Forum in New York (nvdr. politiek forum op hoog niveau, een event waar de duurzame ontwikkelingsdoelen per land geëvalueerd worden). Daaruit ontstaan partnerschappen die ook in de toekomst nog van pas komen. Velen van ons zitten ook in onze nationale jeugdraad – ik zit in de Vlaamse jeugdraad – en ook via die weg blijven we met elkaar in contact. Het feit dat jongerenvertegenwoordigers over landsgrenzen heen samenwerken is enorm belangrijk. Op die manier tonen we dat we eenzelfde boodschap uitdragen: “luister naar ons.”
Wat is jouw boodschap voor de Belgische jeugd?
Wij hebben het geluk om in een functionerende democratie te leven en onze stem te kunnen laten horen. Ben je het oneens met wat er gebeurt in de maatschappij? Laat van je horen! Kom op straat, schrijf brieven naar politici en vraag uitleg bij wat je niet snapt. Het is zo belangrijk dat we actief meedoen en assertief blijven.

Wat is jouw boodschap aan beleidsmakers op de komende klimaat- en SDG-conferenties? En hoe breng je ze over naar jouw publiek?
Wees dapper en doe iets! De oplossingen voor deze crisis zijn in ons huidig systeem vaak ‘niet realistisch’ of ‘te radicaal’ maar dat is omdat we in de jaren ’70 en ’80 niet meteen in actie schoten. We moéten vandaag radicale beslissingen maken zodat ons idee van wat realistisch is kan veranderen. Jullie dragen een enorme verantwoordelijkheid en zijn momenteel de toekomst van de komende generaties aan het maken of breken. Er zijn genoeg wetenschappers, burgers en stemmen uit het middenveld die jullie scenario’s kunnen en willen aanreiken. Luister naar hen.

Via de werkgroep ‘Verenigde Naties’ in de Vlaamse Jeugdraad waar ik deel van uitmaak, zijn we vooral bezig rond duurzame ontwikkeling. In die werkgroep zitten jongeren en samen schrijven we aan adviezen voor de Vlaamse regering. Daarnaast geven we ook workshops en gaan we praten op scholen of bij jongerenorganisaties. Op die momenten proberen we wat er op de VN gebeurt te vertalen, maar verzamelen we ook input van jongeren zelf. Als VN-jongerenvertegenwoordiger proberen we een brugfiguur te zijn tussen de VN, de overheid en jongeren.

Meer informatie: 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px