dinsdag, 19 november 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VICE-SECRETARIS-GENERAAL

Vice-Secretaris-Generaal van de VN, Amina J. Mohammed © UN PhotoMw. Amina J. Mohammed was minister van milieu van de Federale Republiek van Nigeria van november 2015 tot december 2016. Ze bestuurde de inspanningen van het land aangaande klimaatactie, bescherming van de natuurlijke omgeving en het behoud van natuurlijke hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.

Hieraan voorafgaand werkte ze als Speciaal Adviseur voor Secretaris-Generaal Ban Ki-moon inzake Ontwikkelingsplanning na 2015. In die hoedanigheid leverde ze een cruciale bijdrage aan de totstandkoming van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, inclusief de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Alvorens Mw. Mohammed begon te werken voor de VN, werkte ze voor drie opeenvolgende regeringen van Nigeria, waarbij ze Speciaal Adviseur was aangaande de Milleniumdoelstellingen en advies gaf over zaken als armoede, hervormingen van de publieke sector en duurzame ontwikkeling. Daarenboven coördineerde ze programma’s voor interventies gerelateerd aan de Milleniumdoelstellingen, waarvan de jaarlijkse waarde opliep tot 1 miljard dollar.

Verder is Mw. Mohammed docente in Ontwikkelingspraktijken aan de Columbia-universiteit, en zetelt ze in verschillende internationale adviesraden en adviespanels, waaronder het Panel van de VN Secretaris-Generaal betreffende de Ontwikkelingsagenda na 2015, de Adviesgroep van Onafhankelijke Experten met betrekking tot de Datarevolutie inzake Duurzame Ontwikkeling, het Globale Ontwikkelingsprogramma van de Bill en Melinda Gates Foundation, de Milleniuminitiatieven van de Afrikaanse Vrouwen, Girl Effect, de 2016 Hervorming van de Afrikaanse Unie en het ActionAid Project voor het Internationale Recht op Onderwijs.

Mw. Mohammed begon haar 35-jarige carrière in de private sector bij architecten en ingenieurs die verantwoordelijk waren voor het beheer van projecten inzake gezondheid, onderwijs en overheidsgebouwen.

Mw. Mohammed werd geboren in 1961 en studeerde in Nigeria en het Verenigd Koninkrijk. Ze is getrouwd en heeft 6 kinderen. 

DE FUNCTIE

De functie van Vice-Secretaris-Generaal werd in het leven geroepen door de Algemene Vergadering eind 1997 als onderdeel van de hervorming van de Verenigde Naties, namelijk om operaties van het Secretariaat te helpen beheren en om de samenhang van activiteiten en programma’s te verzekeren. Het doel was ook om het profiel en het leiderschap van de organisatie op economisch en sociaal vlak te verhogen. 
De Algemene Vergadering besliste om de functie van Vice-Secretaris-Generaal in te stellen als een integraal onderdeel van het bureau van de Secretaris-Generaal. De details werden vastgelegd in het eerste Addendum bij het rapport van de Secretaris-Generaal en in de verklaring van de Secretaris-Generaal op 4 november 1997 aan de open en informele raadplegingen van de Algemene Vergadering over de hervorming van de Verenigde Naties. De post werd als volgt omschreven: ‘maatregelen en voorstellen, zonder nadeel voor het mandaat van de Secretaris-Generaal zoals het bepaald werd in het Charter van de Verenigde Naties en in overeenstemming met de bestaande besluitvorming’. De volgende verantwoordelijkheden zijn door de Secretaris-Generaal gedelegeerd aan de Vice-Secretaris-Generaal:

(a)    De Secretaris-Generaal bijstaan in het beheer van de werking van het Secretariaat;
(b)    Optreden als Secretaris-Generaal in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in afwezigheid van de Secretaris-Generaal en in alle gevallen wanneer de Secretaris-Generaal hierover beslist; 
(c)    De Secretaris-Generaal ondersteunen in het verzekeren van inter-sectoriële en inter-institutionele coherentie van activiteiten en programma’s en de Secretaris-Generaal bijstaan in het verhogen van het profiel en het leiderschap van de Verenigde Naties in sociale en economische aangelegenheden, met inbegrip van pogingen om de Verenigde Naties te versterken als eerste centrum voor ontwikkelingsbeleid en ontwikkelingshulp; 
(d)    De Secretaris-Generaal vertegenwoordigen tijdens conferenties, bij officiële functies en ceremoniële en andere gelegenheden met instemming van de Secretaris-Generaal; 
(e)    Verschillende opdrachten uitvoeren zoals bepaald door de Secretaris-Generaal.

VOORMALIGE VICE-SECRETARISSEN-GENERAAL

Louise Fréchette was de eerste Vice-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Als Canadese begon ze haar functie op 2 maart 1998, na haar aanstelling door Secretaris-Generaal Kofi Annan. Ze bleef aan tot 31 maart 2006.

Op 3 maart 2006 werd Mark Malloch Brown aangesteld als Vice-Secretaris-Generaal. Op 1 april nam hij nam zijn mandaat op na het vertrek van zijn voorganger Louise Fréchette. Hij bleef aan tot eind december 2006.

Op 1 februari 2007 werd Dr. Asha-Rose Migiro aangesteld als derde Vice-Secretaris-Generaal. Ze bleef aan tot eind juli 2012. 

Jan Eliasson was de vierde Vice-Secretaris-Generaal. Hij begon zijn ambt op 1 juli 2012 en beëindigde deze eind december 2016.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px