zaterdag, 19 oktober 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

UNRIC Campagnes

Om de Europeanen te informeren maar ook te betrekken bij het werk van de Verenigde Naties, hebben wij in 2007 besloten om een jaarlijkse Europese informatiecampagne te houden. Daarbij kiezen wij telkens het meest relevante thema voor het Europees publiek uit de prioriteiten van de VN voor dat jaar, rekening houdend met de prioriteiten van onze partners (overheden, institutionele en maatschappelijke organisaties).

In 2008 kozen wij de 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en Kenjerechten2008 werd onze eerste campagne. De VN-Conferentie inzake Klimaatverandering, die in december 2009 in Kopenhagen werd gehouden, vormde het kader voor onze tweede campagne genaamd CoolPlanet2009.

In 2010 hebben we de 10e verjaardag van de Millenniumverklaring gevierd en de aandacht gevestigd op de Millennium Ontwikkelingsdoelen door middel van onze eerste Europese advertentiecampagne - WeCanEndPoverty2010.

De oprichting van UN Women in 2011 was de perfecte gelegenheid voor UNRIC om hieraan steun te geven door het lanceren van een tweede advertentiecampagne en vierde publieke informatiecampagne - Create4theUN: Say No to Violence Against Women 2011.

In 2012 is Rio+20 het meest voor de hand liggend onderwerp en in dat verband hebben wij voor “Water” als centraal thema gekozen.

Kenjerechten2008

kyr-nl

Om je rechten op te eisen moet je ze kennen.

Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van misschien wel het meest belangrijke document van de 20e eeuw, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, vroegen wij aan burgers overal in Europa om hun plannen en initiatieven voor de markering van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens 2008 op onze ‘Muur van Evenementen’ te posten.

Bezoek de website

top


CoolPlanet2009

cp2009

Onze Planeet is Cool, laten we dat zo houden.

Om publiek bewustzijn rond klimaatverandering en de VN-Conferentie in Kopenhagen te vergroten, vroegen wij burgers om hun Coole Initiatieven te posten op onze website.

Bezoek de website

top


WeCanEndPoverty2010

wcan2010

In 2010 veranderde de aard van onze campagne; wij besloten ons tot de gemeenschap van creatieve Europeanen te richten. Wij vroegen hen om ons te helpen wereldleiders te herinneren aan de historische belofte die zij in 2000 tijdens de Millennium Top hadden gedaan - namelijk een einde te brengen aan absolute armoede in de wereld tegen 2015. We hebben onze krachten gebundeld met andere VN-informatiecentra over het hele Europese continent en partnerschappen afgesloten met grote Europese kranten om het woord te helpen verspreiden. We werden niet teleurgesteld, we kregen meer dan 2.000 inzendingen uit 32 landen.

Bezoek de website

top


Create4theUN: Geweld tegen vrouwen: Nee!

create2011

Een vernieuwing in 2011 was de toevoeging van een naam aan onze wedstrijd – Create4theUN. We bundelden krachten met UN Women en vroegen creatieve Europeanen om advertenties te ontwerpen rond het thema: “Geweld tegen vrouwen: Nee!”. We ontvingen meer dan 2.700 inzendingen uit 42 landen.

Bezoek de website

top


Rio+20: De Toekomst Die Wij Willen – Druppel voor Druppel

dropbydrop

De Europese advertentiecampagne 2012 is onderdeel van De Toekomst Die Wij Willen, de wereldwijde campagne van de VN in de aanloop naar de Rio+20 Conferentie in juni 2012.

Het doel is om een krantenadvertentie te ontwerpen die anderen ertoe aanspoort zorgzaam om te springen met water, nu en voor toekomstige generaties. De wedstrijd roept zowel vakmensen als amateurs uit 48 Europese landen op om een krantenadvertentie te ontwerpen met het wedstrijdlogo. Daarmee wordt beoogd het publiek te sensibiliseren inzake het belang van waterbescherming.

Bezoek de website

top
:: terug naar begin ::

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px