dinsdag, 23 april 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VIDEO & DVD CATALOGUS

Films van de Verenigde Naties brengen globale standpunten over de soms controversiële kwesties van onze tijd onder de aandacht van het publiek. De uiteenlopende onderwerpen worden via verschillende genres gepresenteerd, gaande van komische animatie kortfilms tot informatieve documentaires die gefilmd zijn over de hele wereld.

UNRIC Brussel verhuurt een breed scala aan VN films aan onderwijsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties in de volgende talen:

 

Huurvoorwaarden

Video’s & Dvd’s kunnen gratis worden gehuurd voor een periode van 4 weken. Indien u deze periode wenst te verlengen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met UNRIC om een passende overeenkomst te treffen. De huurder is verantwoordelijk voor alle vervangingskosten indien de video verloren of beschadigd wordt. Om een video te huren gelieve contact op te nemen met UNRIC Brussel via [email protected]. Video’s zijn verkrijgbaar in de formaten PAL en SECAM.

Tenzij daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend door de Verenigde Naties, is het knippen, inkorten of veranderen van de films alsook het dubben van de video’s ten strengste verboden. 

Voor meer informatie over de VN Multimedia Producten & Diensten gelieve de VN website te raadplegen op http://www.unmultimedia.org/   


 

De volgende Nederlandstalige video’s en Dvd’s zijn verkrijgbaar bij UNRIC:

 
Wat is het ICJ? De taken en de activiteiten van het Internationaal Gerechtshof
2013. 19min. DVD: 118
Online version: http://www.icj-cij.org/presscom/gallery.php?p1=6&event=20110101_icj

Het Internationaal Gerechtshof is het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties (VN). Het heeft twee taken: enerzijds de op grond van de regels van het internationaal recht juridische geschillen beslechten die aan het hof worden voorgelegd door de lidstaten van de Verenigde Naties, en anderzijds adviezen uitbrengen over juridische kwesties waarover het Hof kan worden geraadpleegd door daartoe bevoegde, gespecialiseerde organen of instellingen van de VN. In deze korte film worden de belangrijkste kenmerken van het Internationaal Gerechtshof belicht.


Omwille van de Vrede: 60ste verjaardag van VN Vredeshandhaving
(Engelstalige versie met Nederlandse ondertiteling)
2008. 14 min. Dvd: 104
Engelstalige versie online: http://webcast.un.org/ramgen/ondemand/peace/inthecauseofpeace.rm


Moed voor Vrede: een film over VN Vredeshandhaving

(Engelstalige versie met Nederlandse ondertiteling)
2007. 8 min. Dvd: 103
Online versie: http://www.youtube.com/unricstreaming#p/u/12/2QQ3zbxd6JA


Voor Iedereen Overal… Het maken van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (For Everyone Everywhere)
1998. 29 min. PAL. Video: 082

Hoewel nog veel te vaak niet nageleefd, zet de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wel de maatstaf waaraan alle samenlevingen zich tegenwoordig meten. oor Iedereen Overal toont hoe mensenrechten een universele kwestie zijn geworden nadat miljoenen mensen omkwamen in de Tweede Wereldoorlog enkel omwille van hun afkomst of hun religieuze overtuiging. De film toont ook hoe een internationale coalitie van diplomaten, juristen en intellectuelen, onder leiding van de charismatische Eleanor Roosevelt, zich haastte om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend te krijgen nog net voordat de Koude Oorlog vastvroor. In deze documentaire volgt de camera het voormalig hoofd van Amnesty International, Thomas Hammarberg, wanneer hij door Cambodja trekt om twee jonge vrouwen te bevrijden die verkracht werden door soldaten en we ontmoeten dorpelingen in Oeganda die nu vrijelijk kunnen spreken over de wreedheden van het despotisch bestuur van Idi Amin. Voor Iedereen Overal werd gefilmd op vier continenten en wordt gepresenteerd en van commentaar voorzien door Harrison Ford. Tientallen zeldzame interviews en een schat aan archiefmateriaal, verborgen gedurende 50 jaar, worden voor het eerste geopenbaard. Deze documentaire staat voor de viering van één van de nobelste idealen van de mensheid.

 

 

 

united to reform web banner 250px