donderdag, 22 augustus 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Samenwerken met NGO's

Inhoudsopgave
Samenwerken met NGO's
1. Wat is een NGO?
2. Hoe werken NGO's en DPI samen?
3. Wanneer begon de samenwerking tussen DPI en de NGO's?
4. Aan welke criteria moeten NGO's beantwoorden om zich met DPI te kunnen associëren?
5. Wat is de procedure voor NGO's om zich te associëren met DPI?
6. Wat houdt een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) precies in?
7. Hebben de DPI/NGO's een vertegenwoordigd mechanisme?
8. Hoe ondersteunt het Departement Informatie de NGO's?
9. Welke verantwoordelijkheden hebben de met DPI geassocieerde NGO's?
10. Nuttige contacten
Alle pagina's

Het Informatiecentrum geeft graag gehoor aan verzoeken van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) om te spreken over het werk van de Verenigde Naties. Zij voorzien bezoekende VN-deskundigen van de mogelijkheden om NGO's en andere geïnteresseerde toehoorders toe te spreken. Zij organiseren speciale evenementen om VN vieringen aan te duiden, zoals de Dag van de Verenigde Naties, de Dag van de Mensenrechten en Ontwapeningsweek, en zij assisteren NGO's bij het organiseren van hun eigen aktiviteiten betreffende kwesties die van belang zijn voor de Verenigde Naties.

Uiteraard voorziet het centrum de NGO's ook van het nodige tekstmateriaal en de opzoekingsmogelijkheden om bepaalde brochures en werkstukken van officiële documenten te voorzien.


NGO'S en het Departement Informatie: Enkele vragen en antwoorden

Inleidende beschouwing:
"De openingswoorden van het Handvest van de Verenigde Naties zijn: 'Wij, de Volken van de Verenigde Naties'. Dit is de meest duidelijke verklaring waarin staat dat de Verenigde Naties niet alleen maar aan de Lidstaten toebehoort. Het is een deel van de gemeenschappelijke erfenis van de gehele mensheid. De Verenigde Naties zijn van iedereen. Het is een unieke instelling, een mechanisme dat ons allemaal verbindt in onze pogingen een betere wereld te creëren. Het is een uiting van menselijk geloof en vertrouwen in de toekomst." "We leven in een tijdperk waarin internationale aangelegenheden niet langer gedomineerd worden door Staten als de alleenstaande actoren. Tot de deelnemers behoren niet-gouvermentele organisaties, parlementen, particuliere bedrijven, de media, universiteiten, intellectuelen, kunstenaars en elke vrouw of man die zichzelf beschouwt als een deel van de grote mensenfamilie."

Secretaris-Generaal Kofi Annan
Messina, Italië, April 1997




Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px