woensdag, 24 juli 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN-publicatielijst

Omdat het Nederlands geen officiële taal van de Verenigde Naties is, probeert het Informatiecentrum te Brussel, op regelmatige tijdstippen, vertalingen tot stand te brengen van officiële documenten en brochures.

De publicatielijst (Ndl) bevat de meest recente vertalingen, die uiteraard via het Centrum kunnen verkregen worden. Enkele van deze vertalingen zijn integraal opgenomen op deze site.

Voor een overzicht van de officiële publicaties (Frans en Engels) verwijzen we naar de UN-homepage.
Deze publicaties zijn te verkrijgen via de officiële verkoopsagenten voor de Benelux:

België en Luxemburg
J. De Lannoy
Koningslaan 202 - 1060 Brussel
Tel: +32 2 538 43 08
Fax: +32 2 538 08 41

Nederland
Roodveldt Import b.v. Brouwersgracht 288
NL-1013 HG Amsterdam
Tel: +31 20 622 80 35
Fax: +31 20 625 54 93
E-mail: [email protected]

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px