Home Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter og friheter som alle har lik rett til. De er basert på en forståelse av menneskeverdet som universelt og ukrenkelig. Disse rettighetene er ufravikelige og tilhører alle mennesker, og kan hverken gis eller tas fra noen. Sammen utgjør menneskerettighetene en helhet der enhver rett og frihet er like viktig.

MOST POPULAR

HOT NEWS