fredag, 15 november 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Finland kutter i bistanden

Aid. School children in the Central African Republic Unicef Pierre HoltzJuni 2015. Finland kutter bistanden med 300 millioner euro fra neste år.

Den nye regjeringen bestemte også denne måneden at inntekter fra klimakvotesystemet ikke lenger vil gå til bistand. Totalt vil bistanden kuttes med 40-43 %.

Handels- og utviklingsminister Lenita Toivakka uttalte at bistandskuttene er nødvendige for å betjene Finlands gjeld.

"Dette er ikke et moralsk eller ideologisk valg, men helt enkelt en økonomisk nødvendighet. Finlands økonomi er inne i en vond sirkel. På lang sikt vil forplikte oss til å bidra med 0,7 %."

Ifølge Toivakka var regjeringen enstemmig enige i kuttene. Men det er tydelig at det høyrevridde partiet Sannfinnene har påvirket kuttene. I fjor brukte Finland 0,6 % av sin BNP på bistand. Fra neste år er de nede på 0,35 %

Kuttene skapte medieoppslag også utenfor Finland, delvis fordi det står i sterk kontrast til andre lands bistandsbestemmelser. Tysklands regjering godkjente i mars den høyeste økningen og det største bistandsbudsjettet i landets historie.

Aid. Lenita Toivakka left visited Turkey in February 2015. Flickr Team Finland CC BY NC ND 2.0Kutter fra de fattigste?
Detaljene for kuttene er fortsatt uklare. Ifølge Toivakka vil de største mottakerne også miste mest. Dette inkluderer Tanzania, Kenya og Vietnam, som Finland har lange bilaterale forhold med, i tillegg til FN.

Toivakka bekrefter at Finland vil finansiere færre FN-organisasjoner, og vil heller fokusere på de som her helt sentrale for Finlands verdier – som UN Women, UNICEF og UNFPA.

"Det er over 500 organisasjoner som mottar støtte fra finske myndigheter. Det er mange for et lite land. Vi vil ikke glemme de aller fattigste, og vi vil især konsentrere oss om å forbedre situasjonen for kviner og barn i utviklingsland."

Utviklingsorganisasjoner beskylder ministeren for å bagatellisere effekten av kuttene. Ifølge Kepa, en paraplyorganisasjon for organisasjoner som jobber med utvikling, gjør myndighetene nettopp det de sier de ikke gjør: de kutter fra de fattigste.

"De planlagte kuttene utgjør besparelser på mellom 0,06-0,08 % av dette årets budsjett. For vår økonomi er effekten liten, men for de millioner av menneskene som mottar bistand har dette stor betydning. Bistandskuttene vil svekke arbeidet som organisasjonene gjør," skriver Timo Lappalainen fra Kepa.

En fellesuttalelse fra de finske FN-organisasjonene poengterer også at å hjelpe andre er å hjelpe seg selv. Å redusere global fattigdom og å oppfordre til bærekraftig utvikling er den beste måten å påvirke årsaken til smittespredning, kriser, migrasjon og terrorisme.

Høye håp for forretningslivetAid. Students in South Africa do math with help from Nokia mobile phones. Flickr kehityslehti CC BY NC 2.0
Til tross for protester ser myndighetene ut til å ha bestemt seg. Toivakka understrekte at når man har lite å rutte med må pengene brukes på en mer forsvarlig måte enn før. Dette betyr mer åpenhet og sammenslåing av prosjekter for å spare administrative kostnader.

"Vi kan ikke øremerke en del av budsjettet til bistand for å kjøpe oss god samvittighet. Når vi bruker en milliard dollar av skattebetalernes penger på bistand må vi kunne vite hvilken effekt den har."

Toivakka ser gjerne at flere bedrifter tar samfunnsansvar. Organisasjonene på sin side er skeptiske.

"Utfordringen er å bygge samarbeid som er basert på delte verdier, som følger prinsippene for bærekraftig utvikling, og som fortsatt lønner seg. Derfor er det fortsatt slik at bedrifter kun står for tre present av utviklingsorganisasjonens arbeid," oppsummerer programansvarlig Outi Hannula fra Kepa.António Guterres oppfordrer oss til å fremme velferd og velstand for alle i forbindelse med årets FN-dag.

Banner
Banner
Banner