torsdag, 20 juni 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Enighet om migrasjonsavtale

Etter over et år med forhandlinger er det enighet om en ny migrasjonsavtale. Den vil formelt bli vedtatt i Desember.

16 juli 2018. For første gang has FNs medlemsland blitt enige om en altomfattende global avtale for å bedre håndtere internasjonal migrasjon og dens utfordringer, samt styrke migranters rettigheter og bidra til bærekraftig utvikling.

Etter over et år med diskusjoner og konsultasjoner mellom medlemsland, lokale myndighetspersoner, sivilsamfunn og migrantene selv, ble teksten på den endelige avtalen Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration ferdigstilt fredag.

Generalsekretær António Guterres ønsker avtalen velkommen og kaller den “en betydelig prestasjon.” Ifølge Guterres reflekterer avtalen en felles forståelse blant regjeringer om at migrasjon over landegrenser er et internasjonalt fenomen som krever samarbeid over landegrenser for å håndteres effektivt og forsterke de positive effektene for alle. Avtalen anerkjenner også at hvert individ har rett til trygghet, verdighet og beskyttelse, ifølge generalsekretæren, og la til:

̶  Dette altomfattende rammeverket omfatter en rekke mål, tiltak og alternativer for implementering, oppfølging og evaluering Der målet er å sørge for trygg, velordnet og regulær migrasjon, og samtidig redusere forekomsten og konsekvensene av irregulær migrasjon.

Presidenten for generalforsamlingen, Miroslav Lajčák kaller dagen i dag et “historisk øyeblikk,” og trakk fram avtalens enorme potensial.

̶ Avtalen oppfordrer ikke til migrasjon, men forsøker heller ikke til å stoppe migrasjon. Den er ikke juridisk bindene. Den dikterer ikke. Den vil ikke påtvinge noe, og respekterer fullt ut staters suverenitet, understreket han.

̶  Den kan hjelpe oss å gå fra et reaktivt til et proaktivt modus. Den kan hjelpe oss å dra bedre nytte av fordelene ved migrasjon og minske risikoene. Den kan gi oss en ny plattform for samarbeid og være en ressurs for å finne rett balanse mellom menneskers rettigheter og staters suverenitet, la Lajčák til.

̶  I desember vil avtalen formelt bli det første omfattende rammeverket for migrasjon verden noensinne har sett, sa han.

Louise Arbour, FNs spesialutsending for migrasjon understreket at menneskers forflytning og mobilitet vil alltid være med oss.

̶  De kaotiske, farlige og utnyttende aspektene må ikke bli den nye normalen. Implementering av denne avtalen vil gi trygghet, oversiktlighet og økonomisk fremgang til alles fordel, sa hun.

Medlemsstatene vil formelt vedta avtalen på en mellomstatlig konferanse I Marrakesh, Marokko den 10 og 11 desember.


 
Hvordan kan kjønnsbalanse bidra til mer bærekraftig bruk av havet? På den Internasjonale dagen for verdens hav fokuserer vi på hvordan likestilling kan redde verdens hav. Se videoen over!

Banner
Banner
Banner