torsdag, 21 mars 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Gratulerer med morsmålsdagen!

MotherLanguageDay MLD 7

Minst 43 prosent av de 6500 språkene som finnes i verden er truet. Bare noen få hundre språk har fått omfattende plass i utdanningssystemer og det offentlige, og mindre enn hundre språk er brukt i den digitale verden.

Hver andre uke forsvinner et språk - og sammen med det en hel kulturell og intellektuell arv.

Den internasjonale morsmålsdagen har blitt feiret hver 21. februar siden 2000 for å fremme språklig og kulturelt mangfold. Datoen ble satt på denne dagen ettersom studenter ble skutt og drept av politiet i Dhaka, Bangladesh 21. februar 1952 fordi de demonstrerte for anerkjennelse av morsmålet sitt, bengalsk. Hendelsen satte i gang den bengalske språkbevegelsen som krevde at bengalsk ble likestilt med urdu.

I år er temaet for morsmålsdagen "urfolksspråk er viktig for utvikling, fredsbygging og forsoning" i tråd med Det internasjonale året for urfolkspråk.

Samene er det eneste urfolket som er registrert i Europa. Det finnes i dag ti forskjellige samiske språk som brukes av samiske folkegrupper, hovedsakelig bosatt i Norge, Sverige, Finland og Russland.

I Norge er de samiske språkenes status bedre ivaretatt enn noen gang gjennom lover og forskrifter, men inntrykket er fortsatt at den daglige bruken av samisk språk er i tilbakegang. Nordsamisk er det vanligste samiske språket og snakkes av rundt 25 000 mennesker i Norge. Alle de samiske språkene er oppført av UNESCO som truet.

Språklig mangfold er stadig mer truet ettersom flere og flere språk forsvinner. 40 prosent av verdens befolkning har ikke tilgang til utdanning på et språk de snakker eller forstår.

Likevel observeres fremgang i morsmålsbasert, flerspråklig utdanning og en økende forståelse av hvor viktig morsmålet er i læringsprosesser, særlig i tidlig skolegang. Det er også en økende anerkjennelse av språks viktige rolle i offentlig utvikling.

Språk er de viktigste instrumentene vi har for å bevare og utvikle vår materielle og immaterielle arv. Tiltak for å fremme bruken av morsmål er ikke bare positivt for språklig mangfold og flerspråklig skolegang, men også for å utvikle en mer komplett bevissthet om språklige og kulturelle tradisjoner over hele verden. Det inspirerer til solidaritet basert på forståelse, toleranse og dialog.

UNESCO mener at barn lærer best når de kan lære på sitt eget språk. Tilgang til læring på eget morsmål går også i tråd med FNs bærekraftsmål nummer fire: God utdanning. God utdanning innebærer å bygge grunnlaget for livslang læring og sørge for at utdanningen holder kvalitet. Å lære på eget morsmål er viktig når det gjelder å fremme språklig mangfold, forståelse og toleranse.

 

Banner
Banner
Banner