torsdag, 21 mars 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Alle kan ta et grep for å få slutt på diskriminering

discrimination

1.3.2019 – UNAIDS belyser det pressende behovet for å iverksette tiltak mot diskriminerende lovgivning på årets FN-dag mot all diskriminering, 1. mars.

I mange land er diskriminering systematisk og har sitt fundament i lovgivning. Noen er utelukket fra nødvendige tjenester eller blir utsatt for urettferdige begrensninger for hvordan de lever livene sine på grunn av hvem de er. Slik lovgivning går ikke overens med hverken menneskerettigheter eller grunnleggende friheter.

Stater har en moralsk og juridisk forpliktelse - gjennom verdenserklæringen om menneskerettigheter, menneskerettighetsavtaler, Agenda 2030 for bærekraftig utvikling og andre internasjonale forpliktelser – når det gjelder å fjerne diskriminerende lovgivning og å vedta lover som beskytter folk mot diskriminering. Den første setningen i De Forente Nasjoners pakt 1945 understreker likestilling av alle mennesker:

"Vi, folket av De forente nasjoner, (...) bekrefter vår tro på grunnleggende menneskerettigheter, i menneskets verdighet og verdi, i likestillingen mellom menn og kvinner og mellom store og små nasjoner (...)."

FNs bærekraftsmål nummer 10 er mindre ulikhet og innebærer å realisere likestilling.

Å sette en stopper for diskriminering og å endre lovverk er alles ansvar. Alle kan spille en rolle, liten eller stor, i å sette en stopper for diskriminering og forsøke å gjøre en forskjell. Individer kan for eksempel belyse diskriminerende lovgivning og støtte forandring. Vi kan alle være allierte med dem som er utsatt for diskriminering, vi kan kreve forandring fra politikere, ombudsmenn og menneskerettighetsforkjempere. Vi kan donere tid, penger eller ekspertise til organisasjoner som jobber for å ende ulike former for diskriminering.

FN-dagen mot all diskriminering 2019 utfordrer folk til å stå opp mot diskriminerende lovgivning der de befinner seg.

 

Banner
Banner
Banner